-

دسته: Y

Name meaning Yashawini / معنی Yashawini 0

Name meaning Yashawini / معنی Yashawini

اسم Yashawini به معنای successful lady در لاتین می باشد Name Yashawini Means successful lady In English تصاویر اسم Yashawini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yaalini / معنی Yaalini 0

Name meaning Yaalini / معنی Yaalini

اسم Yaalini به معنای Melodious در لاتین می باشد Name Yaalini Means Melodious In English تصاویر اسم Yaalini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yuktha / معنی Yuktha 0

Name meaning Yuktha / معنی Yuktha

اسم Yuktha به معنای absorbed, attentive در لاتین می باشد Name Yuktha Means absorbed, attentive In English تصاویر اسم Yuktha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yashawanthi  / معنی Yashawanthi 0

Name meaning Yashawanthi / معنی Yashawanthi

اسم Yashawanthi به معنای with great fame در لاتین می باشد Name Yashawanthi Means with great fame In English تصاویر اسم Yashawanthi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yuvika / معنی Yuvika 0

Name meaning Yuvika / معنی Yuvika

اسم Yuvika به معنای young woman, maid در لاتین می باشد Name Yuvika Means young woman, maid In English تصاویر اسم Yuvika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yogita / معنی Yogita 0

Name meaning Yogita / معنی Yogita

اسم Yogita به معنای one who can concentrate در لاتین می باشد Name Yogita Means one who can concentrate In English تصاویر اسم Yogita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yuthika / معنی Yuthika 0

Name meaning Yuthika / معنی Yuthika

اسم Yuthika به معنای multitude در لاتین می باشد Name Yuthika Means multitude In English تصاویر اسم Yuthika را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز