-

دسته: Y

Name meaning Yashila / معنی Yashila 0

Name meaning Yashila / معنی Yashila

اسم Yashila به معنای famous در لاتین می باشد Name Yashila Means famous In English تصاویر اسم Yashila را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yashoda / معنی Yashoda 0

Name meaning Yashoda / معنی Yashoda

اسم Yashoda به معنای Krishna’s mother در لاتین می باشد Name Yashoda Means Krishna’s mother In English تصاویر اسم Yashoda را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yamuna / معنی Yamuna 0

Name meaning Yamuna / معنی Yamuna

اسم Yamuna به معنای Jamuna river در لاتین می باشد Name Yamuna Means Jamuna river In English تصاویر اسم Yamuna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yogini / معنی Yogini 0

Name meaning Yogini / معنی Yogini

اسم Yogini به معنای one who can control senses در لاتین می باشد Name Yogini Means one who can control senses In English تصاویر اسم Yogini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yaalisai / معنی Yaalisai 0

Name meaning Yaalisai / معنی Yaalisai

اسم Yaalisai به معنای Melodious در لاتین می باشد Name Yaalisai Means Melodious In English تصاویر اسم Yaalisai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yashawini / معنی Yashawini 0

Name meaning Yashawini / معنی Yashawini

اسم Yashawini به معنای successful lady در لاتین می باشد Name Yashawini Means successful lady In English تصاویر اسم Yashawini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yaalini / معنی Yaalini 0

Name meaning Yaalini / معنی Yaalini

اسم Yaalini به معنای Melodious در لاتین می باشد Name Yaalini Means Melodious In English تصاویر اسم Yaalini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Yuktha / معنی Yuktha 0

Name meaning Yuktha / معنی Yuktha

اسم Yuktha به معنای absorbed, attentive در لاتین می باشد Name Yuktha Means absorbed, attentive In English تصاویر اسم Yuktha را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ