-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Kanyana / معنی Kanyana 0

Name meaning Kanyana / معنی Kanyana

اسم Kanyana به معنای maiden در لاتین می باشد Name Kanyana Means maiden In English تصاویر اسم Kanyana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sananda / معنی Sananda 0

Name meaning Sananda / معنی Sananda

اسم Sananda به معنای happy در لاتین می باشد Name Sananda Means happy In English تصاویر اسم Sananda را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manisha / معنی Manisha 0

Name meaning Manisha / معنی Manisha

اسم Manisha به معنای goddess of mind, desire در لاتین می باشد Name Manisha Means goddess of mind, desire In English تصاویر اسم Manisha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nirmayi / معنی Nirmayi 0

Name meaning Nirmayi / معنی Nirmayi

اسم Nirmayi به معنای without blemish در لاتین می باشد Name Nirmayi Means without blemish In English تصاویر اسم Nirmayi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Abhinithi / معنی Abhinithi 0

Name meaning Abhinithi / معنی Abhinithi

اسم Abhinithi به معنای that which is already been performed, friendship در لاتین می باشد Name Abhinithi Means that which is already been performed, friendship In English تصاویر اسم Abhinithi را در ادامه مشاهده...

Name meaning Anushri / معنی Anushri 0

Name meaning Anushri / معنی Anushri

اسم Anushri به معنای pretty در لاتین می باشد Name Anushri Means pretty In English تصاویر اسم Anushri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Eshanika / معنی Eshanika 0

Name meaning Eshanika / معنی Eshanika

اسم Eshanika به معنای fulfilling desire در لاتین می باشد Name Eshanika Means fulfilling desire In English تصاویر اسم Eshanika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi 0

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi

اسم Tulasi به معنای a sacred plant (basil) در لاتین می باشد Name Tulasi Means a sacred plant (basil) In English تصاویر اسم Tulasi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manasa / معنی Manasa 0

Name meaning Manasa / معنی Manasa

اسم Manasa به معنای conceived in the mind در لاتین می باشد Name Manasa Means conceived in the mind In English تصاویر اسم Manasa را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز