-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Sudeepta / معنی Sudeepta 0

Name meaning Sudeepta / معنی Sudeepta

اسم Sudeepta به معنای bright در لاتین می باشد Name Sudeepta Means bright In English تصاویر اسم Sudeepta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Indulala / معنی Indulala 0

Name meaning Indulala / معنی Indulala

اسم Indulala به معنای moon light در لاتین می باشد Name Indulala Means moon light In English تصاویر اسم Indulala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chitramala / معنی Chitramala 0

Name meaning Chitramala / معنی Chitramala

اسم Chitramala به معنای series of pictures در لاتین می باشد Name Chitramala Means series of pictures In English تصاویر اسم Chitramala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vatsala / معنی Vatsala 0

Name meaning Vatsala / معنی Vatsala

اسم Vatsala به معنای affectionate در لاتین می باشد Name Vatsala Means affectionate In English تصاویر اسم Vatsala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devasree / معنی Devasree 0

Name meaning Devasree / معنی Devasree

اسم Devasree به معنای divine beauty در لاتین می باشد Name Devasree Means divine beauty In English تصاویر اسم Devasree را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Iraja / معنی Iraja 0

Name meaning Iraja / معنی Iraja

اسم Iraja به معنای daughter of the wind در لاتین می باشد Name Iraja Means daughter of the wind In English تصاویر اسم Iraja را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز