-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Karunya / معنی Karunya 0

Name meaning Karunya / معنی Karunya

اسم Karunya به معنای merciful در لاتین می باشد Name Karunya Means merciful In English تصاویر اسم Karunya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandratara / معنی Chandratara 0

Name meaning Chandratara / معنی Chandratara

اسم Chandratara به معنای the moon and the stars conjoined در لاتین می باشد Name Chandratara Means the moon and the stars conjoined In English تصاویر اسم Chandratara را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tripuri / معنی Tripuri 0

Name meaning Tripuri / معنی Tripuri

اسم Tripuri به معنای Goddess Paravati در لاتین می باشد Name Tripuri Means Goddess Paravati In English تصاویر اسم Tripuri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ajeeta / معنی Ajeeta 0

Name meaning Ajeeta / معنی Ajeeta

اسم Ajeeta به معنای invincible, unconquerable در لاتین می باشد Name Ajeeta Means invincible, unconquerable In English تصاویر اسم Ajeeta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rujula / معنی Rujula 0

Name meaning Rujula / معنی Rujula

اسم Rujula به معنای who endows wealth, Lakshmi, soft در لاتین می باشد Name Rujula Means who endows wealth, Lakshmi, soft In English تصاویر اسم Rujula را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ishwari / معنی Ishwari 0

Name meaning Ishwari / معنی Ishwari

اسم Ishwari به معنای goddess در لاتین می باشد Name Ishwari Means goddess In English تصاویر اسم Ishwari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jaishree / معنی Jaishree 0

Name meaning Jaishree / معنی Jaishree

اسم Jaishree به معنای honour of victory در لاتین می باشد Name Jaishree Means honour of victory In English تصاویر اسم Jaishree را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Daksha / معنی Daksha 0

Name meaning Daksha / معنی Daksha

اسم Daksha به معنای the earth; Sati, wife of Shiva در لاتین می باشد Name Daksha Means the earth; Sati, wife of Shiva In English تصاویر اسم Daksha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shabari / معنی Shabari 0

Name meaning Shabari / معنی Shabari

اسم Shabari به معنای a tribal devotee of Lord Rama در لاتین می باشد Name Shabari Means a tribal devotee of Lord Rama In English تصاویر اسم Shabari را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ