نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Waheeda / معنی Waheeda

اسم Waheeda به معنای unique, singular در لاتین می باشد Name Waheeda Means unique, singular In English تصاویر اسم Waheeda را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Wamika / معنی Wamika

اسم Wamika به معنای Goddess Durga در لاتین می باشد Name Wamika Means Goddess Durga In English تصاویر اسم Wamika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Wamil / معنی Wamil

اسم Wamil به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Wamil Means beautiful In English تصاویر اسم Wamil را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب