-

دسته: V

Name meaning Vibhavari / معنی Vibhavari 0

Name meaning Vibhavari / معنی Vibhavari

اسم Vibhavari به معنای starry night در لاتین می باشد Name Vibhavari Means starry night In English تصاویر اسم Vibhavari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vedika / معنی Vedika 0

Name meaning Vedika / معنی Vedika

اسم Vedika به معنای altar; a river in India در لاتین می باشد Name Vedika Means altar; a river in India In English تصاویر اسم Vedika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vanaja / معنی Vanaja 0

Name meaning Vanaja / معنی Vanaja

اسم Vanaja به معنای a forest girl در لاتین می باشد Name Vanaja Means a forest girl In English تصاویر اسم Vanaja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vasumati / معنی Vasumati 0

Name meaning Vasumati / معنی Vasumati

اسم Vasumati به معنای apsara of unequalled splendour در لاتین می باشد Name Vasumati Means apsara of unequalled splendour In English تصاویر اسم Vasumati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vidya / معنی Vidya 0

Name meaning Vidya / معنی Vidya

اسم Vidya به معنای learning در لاتین می باشد Name Vidya Means learning In English تصاویر اسم Vidya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Varana / معنی Varana 0

Name meaning Varana / معنی Varana

اسم Varana به معنای a river در لاتین می باشد Name Varana Means a river In English تصاویر اسم Varana را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز