-

دسته: V

Name meaning Vatsala / معنی Vatsala 0

Name meaning Vatsala / معنی Vatsala

اسم Vatsala به معنای affectionate در لاتین می باشد Name Vatsala Means affectionate In English تصاویر اسم Vatsala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vishalakshi / معنی Vishalakshi 0

Name meaning Vishalakshi / معنی Vishalakshi

اسم Vishalakshi به معنای large-eyed در لاتین می باشد Name Vishalakshi Means large-eyed In English تصاویر اسم Vishalakshi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vaijayanti / معنی Vaijayanti 0

Name meaning Vaijayanti / معنی Vaijayanti

اسم Vaijayanti به معنای a garland of Lord Vishnu در لاتین می باشد Name Vaijayanti Means a garland of Lord Vishnu In English تصاویر اسم Vaijayanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vyjayanti / معنی Vyjayanti 0

Name meaning Vyjayanti / معنی Vyjayanti

اسم Vyjayanti به معنای در لاتین می باشد Name Vyjayanti Means In English تصاویر اسم Vyjayanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vennela / معنی Vennela 0

Name meaning Vennela / معنی Vennela

اسم Vennela به معنای Moon Light در لاتین می باشد Name Vennela Means Moon Light In English تصاویر اسم Vennela را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vasanti / معنی Vasanti 0

Name meaning Vasanti / معنی Vasanti

اسم Vasanti به معنای of spring در لاتین می باشد Name Vasanti Means of spring In English تصاویر اسم Vasanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vinoda, Vinodini / معنی Vinoda, Vinodini 0

Name meaning Vinoda, Vinodini / معنی Vinoda, Vinodini

اسم Vinoda, Vinodini به معنای pleasing در لاتین می باشد Name Vinoda, Vinodini Means pleasing In English تصاویر اسم Vinoda, Vinodini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vetravati / معنی Vetravati 0

Name meaning Vetravati / معنی Vetravati

اسم Vetravati به معنای a river in India در لاتین می باشد Name Vetravati Means a river in India In English تصاویر اسم Vetravati را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز