-

دسته: V

Name meaning Vrajabala / معنی Vrajabala 0

Name meaning Vrajabala / معنی Vrajabala

اسم Vrajabala به معنای girl from Mathura and its neighbourhood در لاتین می باشد Name Vrajabala Means girl from Mathura and its neighbourhood In English تصاویر اسم Vrajabala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Varija / معنی Varija 0

Name meaning Varija / معنی Varija

اسم Varija به معنای lotus در لاتین می باشد Name Varija Means lotus In English تصاویر اسم Varija را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vipula / معنی Vipula 0

Name meaning Vipula / معنی Vipula

اسم Vipula به معنای plenty در لاتین می باشد Name Vipula Means plenty In English تصاویر اسم Vipula را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vineeta / معنی Vineeta 0

Name meaning Vineeta / معنی Vineeta

اسم Vineeta به معنای humble در لاتین می باشد Name Vineeta Means humble In English تصاویر اسم Vineeta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vrinda / معنی Vrinda 0

Name meaning Vrinda / معنی Vrinda

اسم Vrinda به معنای basil; Radha در لاتین می باشد Name Vrinda Means basil; Radha In English تصاویر اسم Vrinda را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vibhuti / معنی Vibhuti 0

Name meaning Vibhuti / معنی Vibhuti

اسم Vibhuti به معنای great personality در لاتین می باشد Name Vibhuti Means great personality In English تصاویر اسم Vibhuti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vasanta / معنی Vasanta 0

Name meaning Vasanta / معنی Vasanta

اسم Vasanta به معنای spring در لاتین می باشد Name Vasanta Means spring In English تصاویر اسم Vasanta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vishnumaya / معنی Vishnumaya 0

Name meaning Vishnumaya / معنی Vishnumaya

اسم Vishnumaya به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Vishnumaya Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Vishnumaya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Varada / معنی Varada 0

Name meaning Varada / معنی Varada

اسم Varada به معنای Goddess Lakshmi در لاتین می باشد Name Varada Means Goddess Lakshmi In English تصاویر اسم Varada را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز