-

دسته: V

Name meaning Varuna / معنی Varuna 0

Name meaning Varuna / معنی Varuna

اسم Varuna به معنای wife of the lord of the sea; name of a river در لاتین می باشد Name Varuna Means wife of the lord of the sea; name of a river In...

Name meaning Vagdevi / معنی Vagdevi 0

Name meaning Vagdevi / معنی Vagdevi

اسم Vagdevi به معنای Goddess Sarawati در لاتین می باشد Name Vagdevi Means Goddess Sarawati In English تصاویر اسم Vagdevi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vidyul / معنی Vidyul 0

Name meaning Vidyul / معنی Vidyul

اسم Vidyul به معنای lightning در لاتین می باشد Name Vidyul Means lightning In English تصاویر اسم Vidyul را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vindhya / معنی Vindhya 0

Name meaning Vindhya / معنی Vindhya

اسم Vindhya به معنای knowledge در لاتین می باشد Name Vindhya Means knowledge In English تصاویر اسم Vindhya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vishakha / معنی Vishakha 0

Name meaning Vishakha / معنی Vishakha

اسم Vishakha به معنای a star در لاتین می باشد Name Vishakha Means a star In English تصاویر اسم Vishakha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vinata / معنی Vinata 0

Name meaning Vinata / معنی Vinata

اسم Vinata به معنای humble, mother of Garuda در لاتین می باشد Name Vinata Means humble, mother of Garuda In English تصاویر اسم Vinata را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vinanti / معنی Vinanti 0

Name meaning Vinanti / معنی Vinanti

اسم Vinanti به معنای prayer, request در لاتین می باشد Name Vinanti Means prayer, request In English تصاویر اسم Vinanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vasudha / معنی Vasudha 0

Name meaning Vasudha / معنی Vasudha

اسم Vasudha به معنای the earth در لاتین می باشد Name Vasudha Means the earth In English تصاویر اسم Vasudha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vritti / معنی Vritti 0

Name meaning Vritti / معنی Vritti

اسم Vritti به معنای nature; temperament در لاتین می باشد Name Vritti Means nature; temperament In English تصاویر اسم Vritti را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ