-

دسته: U

Name meaning Ujjanini / معنی Ujjanini 0

Name meaning Ujjanini / معنی Ujjanini

اسم Ujjanini به معنای an ancient city در لاتین می باشد Name Ujjanini Means an ancient city In English تصاویر اسم Ujjanini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ushashi / معنی Ushashi 0

Name meaning Ushashi / معنی Ushashi

اسم Ushashi به معنای morning در لاتین می باشد Name Ushashi Means morning In English تصاویر اسم Ushashi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Udita / معنی Udita 0

Name meaning Udita / معنی Udita

اسم Udita به معنای one who has risen در لاتین می باشد Name Udita Means one who has risen In English تصاویر اسم Udita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Urmila, Urmil / معنی Urmila, Urmil 0

Name meaning Urmila, Urmil / معنی Urmila, Urmil

اسم Urmila, Urmil به معنای wife of Lakshmana – Lord Rama’s brother در لاتین می باشد Name Urmila, Urmil Means wife of Lakshmana – Lord Rama’s brother In English تصاویر اسم Urmila, Urmil را...

Name meaning Ujjwala / معنی Ujjwala 0

Name meaning Ujjwala / معنی Ujjwala

اسم Ujjwala به معنای bright, lustrous در لاتین می باشد Name Ujjwala Means bright, lustrous In English تصاویر اسم Ujjwala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Upasana / معنی Upasana 0

Name meaning Upasana / معنی Upasana

اسم Upasana به معنای veneration در لاتین می باشد Name Upasana Means veneration In English تصاویر اسم Upasana را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز