-

دسته: U

Name meaning Unnati / معنی Unnati 0

Name meaning Unnati / معنی Unnati

اسم Unnati به معنای progress در لاتین می باشد Name Unnati Means progress In English تصاویر اسم Unnati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Umika / معنی Umika 0

Name meaning Umika / معنی Umika

اسم Umika به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Umika Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Umika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Urmimala / معنی Urmimala 0

Name meaning Urmimala / معنی Urmimala

اسم Urmimala به معنای garland of waves در لاتین می باشد Name Urmimala Means garland of waves In English تصاویر اسم Urmimala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Uma / معنی Uma 0

Name meaning Uma / معنی Uma

اسم Uma به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Uma Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Uma را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Urmila / معنی Urmila 0

Name meaning Urmila / معنی Urmila

اسم Urmila به معنای wife of Lakshmana در لاتین می باشد Name Urmila Means wife of Lakshmana In English تصاویر اسم Urmila را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Utpalini / معنی Utpalini 0

Name meaning Utpalini / معنی Utpalini

اسم Utpalini به معنای lotus pond در لاتین می باشد Name Utpalini Means lotus pond In English تصاویر اسم Utpalini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Urshita / معنی Urshita 0

Name meaning Urshita / معنی Urshita

اسم Urshita به معنای firm در لاتین می باشد Name Urshita Means firm In English تصاویر اسم Urshita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Uthami / معنی Uthami 0

Name meaning Uthami / معنی Uthami

اسم Uthami به معنای honest در لاتین می باشد Name Uthami Means honest In English تصاویر اسم Uthami را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز