-

دسته: S

Name meaning Shravasti / معنی Shravasti 0

Name meaning Shravasti / معنی Shravasti

اسم Shravasti به معنای an ancient Indian city در لاتین می باشد Name Shravasti Means an ancient Indian city In English تصاویر اسم Shravasti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sphatika / معنی Sphatika 0

Name meaning Sphatika / معنی Sphatika

اسم Sphatika به معنای Crystal در لاتین می باشد Name Sphatika Means Crystal In English تصاویر اسم Sphatika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sharmistha / معنی Sharmistha 0

Name meaning Sharmistha / معنی Sharmistha

اسم Sharmistha به معنای wife of Yayat در لاتین می باشد Name Sharmistha Means wife of Yayat In English تصاویر اسم Sharmistha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sushama / معنی Sushama 0

Name meaning Sushama / معنی Sushama

اسم Sushama به معنای beauty در لاتین می باشد Name Sushama Means beauty In English تصاویر اسم Sushama را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sagarika  / معنی Sagarika 0

Name meaning Sagarika / معنی Sagarika

اسم Sagarika به معنای wave; born in the ocean در لاتین می باشد Name Sagarika Means wave; born in the ocean In English تصاویر اسم Sagarika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sanskriti / معنی Sanskriti 0

Name meaning Sanskriti / معنی Sanskriti

اسم Sanskriti به معنای culture در لاتین می باشد Name Sanskriti Means culture In English تصاویر اسم Sanskriti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sajni / معنی Sajni 0

Name meaning Sajni / معنی Sajni

اسم Sajni به معنای beloved در لاتین می باشد Name Sajni Means beloved In English تصاویر اسم Sajni را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shirin / معنی Shirin 0

Name meaning Shirin / معنی Shirin

اسم Shirin به معنای sweet در لاتین می باشد Name Shirin Means sweet In English تصاویر اسم Shirin را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sajili / معنی Sajili 0

Name meaning Sajili / معنی Sajili

اسم Sajili به معنای decorated در لاتین می باشد Name Sajili Means decorated In English تصاویر اسم Sajili را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز