-

دسته: S

Name meaning Sananda / معنی Sananda 0

Name meaning Sananda / معنی Sananda

اسم Sananda به معنای happy در لاتین می باشد Name Sananda Means happy In English تصاویر اسم Sananda را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shagufta / معنی Shagufta 0

Name meaning Shagufta / معنی Shagufta

اسم Shagufta به معنای flowering در لاتین می باشد Name Shagufta Means flowering In English تصاویر اسم Shagufta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Siddheshwari / معنی Siddheshwari 0

Name meaning Siddheshwari / معنی Siddheshwari

اسم Siddheshwari به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد Name Siddheshwari Means Lord Shiva In English تصاویر اسم Siddheshwari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shashirekha / معنی Shashirekha 0

Name meaning Shashirekha / معنی Shashirekha

اسم Shashirekha به معنای moon’s ray در لاتین می باشد Name Shashirekha Means moon’s ray In English تصاویر اسم Shashirekha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shaheena / معنی Shaheena 0

Name meaning Shaheena / معنی Shaheena

اسم Shaheena به معنای tender در لاتین می باشد Name Shaheena Means tender In English تصاویر اسم Shaheena را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shankari / معنی Shankari 0

Name meaning Shankari / معنی Shankari

اسم Shankari به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Shankari Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Shankari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Subhaga / معنی Subhaga 0

Name meaning Subhaga / معنی Subhaga

اسم Subhaga به معنای a fortunate person در لاتین می باشد Name Subhaga Means a fortunate person In English تصاویر اسم Subhaga را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sonika / معنی Sonika 0

Name meaning Sonika / معنی Sonika

اسم Sonika به معنای golden در لاتین می باشد Name Sonika Means golden In English تصاویر اسم Sonika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Saparna / معنی Saparna 0

Name meaning Saparna / معنی Saparna

اسم Saparna به معنای leafy در لاتین می باشد Name Saparna Means leafy In English تصاویر اسم Saparna را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز