-

دسته: S

Name meaning Sudeepta / معنی Sudeepta 0

Name meaning Sudeepta / معنی Sudeepta

اسم Sudeepta به معنای bright در لاتین می باشد Name Sudeepta Means bright In English تصاویر اسم Sudeepta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sarama / معنی Sarama 0

Name meaning Sarama / معنی Sarama

اسم Sarama به معنای wife of Bibhisan در لاتین می باشد Name Sarama Means wife of Bibhisan In English تصاویر اسم Sarama را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shobha / معنی Shobha 0

Name meaning Shobha / معنی Shobha

اسم Shobha به معنای attractive در لاتین می باشد Name Shobha Means attractive In English تصاویر اسم Shobha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sarasvati / معنی Sarasvati 0

Name meaning Sarasvati / معنی Sarasvati

اسم Sarasvati به معنای a goddess of learning در لاتین می باشد Name Sarasvati Means a goddess of learning In English تصاویر اسم Sarasvati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sukumari / معنی Sukumari 0

Name meaning Sukumari / معنی Sukumari

اسم Sukumari به معنای soft; meritorious در لاتین می باشد Name Sukumari Means soft; meritorious In English تصاویر اسم Sukumari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shravanti / معنی Shravanti 0

Name meaning Shravanti / معنی Shravanti

اسم Shravanti به معنای a name in Buddhist literature در لاتین می باشد Name Shravanti Means a name in Buddhist literature In English تصاویر اسم Shravanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Subhadra / معنی Subhadra 0

Name meaning Subhadra / معنی Subhadra

اسم Subhadra به معنای a wife of Arjuna در لاتین می باشد Name Subhadra Means a wife of Arjuna In English تصاویر اسم Subhadra را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز