-

دسته: R

Name meaning Rachita / معنی Rachita 0

Name meaning Rachita / معنی Rachita

اسم Rachita به معنای created در لاتین می باشد Name Rachita Means created In English تصاویر اسم Rachita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ranjana / معنی Ranjana 0

Name meaning Ranjana / معنی Ranjana

اسم Ranjana به معنای delightful در لاتین می باشد Name Ranjana Means delightful In English تصاویر اسم Ranjana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rajanigandha / معنی Rajanigandha 0

Name meaning Rajanigandha / معنی Rajanigandha

اسم Rajanigandha به معنای a flower در لاتین می باشد Name Rajanigandha Means a flower In English تصاویر اسم Rajanigandha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Raksha / معنی Raksha 0

Name meaning Raksha / معنی Raksha

اسم Raksha به معنای protection در لاتین می باشد Name Raksha Means protection In English تصاویر اسم Raksha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Roshan / معنی Roshan 0

Name meaning Roshan / معنی Roshan

اسم Roshan به معنای bright در لاتین می باشد Name Roshan Means bright In English تصاویر اسم Roshan را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rachana / معنی Rachana 0

Name meaning Rachana / معنی Rachana

اسم Rachana به معنای creation در لاتین می باشد Name Rachana Means creation In English تصاویر اسم Rachana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rajeshwari / معنی Rajeshwari 0

Name meaning Rajeshwari / معنی Rajeshwari

اسم Rajeshwari به معنای goddess Parvati در لاتین می باشد Name Rajeshwari Means goddess Parvati In English تصاویر اسم Rajeshwari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rajnandhini / معنی Rajnandhini 0

Name meaning Rajnandhini / معنی Rajnandhini

اسم Rajnandhini به معنای princess در لاتین می باشد Name Rajnandhini Means princess In English تصاویر اسم Rajnandhini را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز