-

دسته: R

Name meaning Ranvitha / معنی Ranvitha 0

Name meaning Ranvitha / معنی Ranvitha

اسم Ranvitha به معنای joyous در لاتین می باشد Name Ranvitha Means joyous In English تصاویر اسم Ranvitha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rashi / معنی Rashi 0

Name meaning Rashi / معنی Rashi

اسم Rashi به معنای collection در لاتین می باشد Name Rashi Means collection In English تصاویر اسم Rashi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ratnamala / معنی Ratnamala 0

Name meaning Ratnamala / معنی Ratnamala

اسم Ratnamala به معنای string of pearls در لاتین می باشد Name Ratnamala Means string of pearls In English تصاویر اسم Ratnamala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rishika / معنی Rishika 0

Name meaning Rishika / معنی Rishika

اسم Rishika به معنای saintly در لاتین می باشد Name Rishika Means saintly In English تصاویر اسم Rishika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rashmika / معنی Rashmika 0

Name meaning Rashmika / معنی Rashmika

اسم Rashmika به معنای ray of light در لاتین می باشد Name Rashmika Means ray of light In English تصاویر اسم Rashmika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Rujuta / معنی Rujuta 0

Name meaning Rujuta / معنی Rujuta

اسم Rujuta به معنای honesty, sincerity در لاتین می باشد Name Rujuta Means honesty, sincerity In English تصاویر اسم Rujuta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ranjita / معنی Ranjita 0

Name meaning Ranjita / معنی Ranjita

اسم Ranjita به معنای adorned در لاتین می باشد Name Ranjita Means adorned In English تصاویر اسم Ranjita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Renuka / معنی Renuka 0

Name meaning Renuka / معنی Renuka

اسم Renuka به معنای the mother of Parasurma, the sixth incarnation of Lord Vishnu در لاتین می باشد Name Renuka Means the mother of Parasurma, the sixth incarnation of Lord Vishnu In English تصاویر...ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز