-

دسته: P

Name meaning Pujita / معنی Pujita 0

Name meaning Pujita / معنی Pujita

اسم Pujita به معنای worshipped در لاتین می باشد Name Pujita Means worshipped In English تصاویر اسم Pujita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Padmajai / معنی Padmajai 0

Name meaning Padmajai / معنی Padmajai

اسم Padmajai به معنای Born from lotus, Lakshmi در لاتین می باشد Name Padmajai Means Born from lotus, Lakshmi In English تصاویر اسم Padmajai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Prama / معنی Prama 0

Name meaning Prama / معنی Prama

اسم Prama به معنای knowledge of truth در لاتین می باشد Name Prama Means knowledge of truth In English تصاویر اسم Prama را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Parnik / معنی Parnik 0

Name meaning Parnik / معنی Parnik

اسم Parnik به معنای creeper در لاتین می باشد Name Parnik Means creeper In English تصاویر اسم Parnik را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Punam, Poonam / معنی Punam, Poonam 0

Name meaning Punam, Poonam / معنی Punam, Poonam

اسم Punam, Poonam به معنای full moon در لاتین می باشد Name Punam, Poonam Means full moon In English تصاویر اسم Punam, Poonam را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Priyal / معنی Priyal 0

Name meaning Priyal / معنی Priyal

اسم Priyal به معنای beloved در لاتین می باشد Name Priyal Means beloved In English تصاویر اسم Priyal را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pratigya / معنی Pratigya 0

Name meaning Pratigya / معنی Pratigya

اسم Pratigya به معنای pledge, vow در لاتین می باشد Name Pratigya Means pledge, vow In English تصاویر اسم Pratigya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Priyadarshini / معنی Priyadarshini 0

Name meaning Priyadarshini / معنی Priyadarshini

اسم Priyadarshini به معنای delightful to look at در لاتین می باشد Name Priyadarshini Means delightful to look at In English تصاویر اسم Priyadarshini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Patralekha / معنی Patralekha 0

Name meaning Patralekha / معنی Patralekha

اسم Patralekha به معنای a name from ancient epics در لاتین می باشد Name Patralekha Means a name from ancient epics In English تصاویر اسم Patralekha را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز