-

دسته: P

Name meaning Panna / معنی Panna 0

Name meaning Panna / معنی Panna

اسم Panna به معنای emerald در لاتین می باشد Name Panna Means emerald In English تصاویر اسم Panna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pragyawati / معنی Pragyawati 0

Name meaning Pragyawati / معنی Pragyawati

اسم Pragyawati به معنای a wise woman در لاتین می باشد Name Pragyawati Means a wise woman In English تصاویر اسم Pragyawati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Parvani / معنی Parvani 0

Name meaning Parvani / معنی Parvani

اسم Parvani به معنای full moon; a festival or a special day در لاتین می باشد Name Parvani Means full moon; a festival or a special day In English تصاویر اسم Parvani را در...

Name meaning Puloma / معنی Puloma 0

Name meaning Puloma / معنی Puloma

اسم Puloma به معنای wife of the sage Bhrigu در لاتین می باشد Name Puloma Means wife of the sage Bhrigu In English تصاویر اسم Puloma را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pramiti / معنی Pramiti 0

Name meaning Pramiti / معنی Pramiti

اسم Pramiti به معنای knowledge of truth در لاتین می باشد Name Pramiti Means knowledge of truth In English تصاویر اسم Pramiti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pradnaya / معنی Pradnaya 0

Name meaning Pradnaya / معنی Pradnaya

اسم Pradnaya به معنای Knowledge در لاتین می باشد Name Pradnaya Means Knowledge In English تصاویر اسم Pradnaya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Puja / معنی Puja 0

Name meaning Puja / معنی Puja

اسم Puja به معنای same as Pooja در لاتین می باشد Name Puja Means same as Pooja In English تصاویر اسم Puja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pari / معنی Pari 0

Name meaning Pari / معنی Pari

اسم Pari به معنای beauty, fairy در لاتین می باشد Name Pari Means beauty, fairy In English تصاویر اسم Pari را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز