-

دسته: P

Name meaning Padmakali / معنی Padmakali 0

Name meaning Padmakali / معنی Padmakali

اسم Padmakali به معنای lotus bud در لاتین می باشد Name Padmakali Means lotus bud In English تصاویر اسم Padmakali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Panya / معنی Panya 0

Name meaning Panya / معنی Panya

اسم Panya به معنای admired, glorious, excellent در لاتین می باشد Name Panya Means admired, glorious, excellent In English تصاویر اسم Panya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pallavi / معنی Pallavi 0

Name meaning Pallavi / معنی Pallavi

اسم Pallavi به معنای new leaves در لاتین می باشد Name Pallavi Means new leaves In English تصاویر اسم Pallavi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Padmaja / معنی Padmaja 0

Name meaning Padmaja / معنی Padmaja

اسم Padmaja به معنای born from lotus, Lakshmi در لاتین می باشد Name Padmaja Means born from lotus, Lakshmi In English تصاویر اسم Padmaja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pragati / معنی Pragati 0

Name meaning Pragati / معنی Pragati

اسم Pragati به معنای progress در لاتین می باشد Name Pragati Means progress In English تصاویر اسم Pragati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pritika / معنی Pritika 0

Name meaning Pritika / معنی Pritika

اسم Pritika به معنای dear one در لاتین می باشد Name Pritika Means dear one In English تصاویر اسم Pritika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Prabha / معنی Prabha 0

Name meaning Prabha / معنی Prabha

اسم Prabha به معنای light, glow, shine در لاتین می باشد Name Prabha Means light, glow, shine In English تصاویر اسم Prabha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Poonam / معنی Poonam 0

Name meaning Poonam / معنی Poonam

اسم Poonam به معنای full moon در لاتین می باشد Name Poonam Means full moon In English تصاویر اسم Poonam را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ