-

دسته: P

Name meaning Pingala / معنی Pingala 0

Name meaning Pingala / معنی Pingala

اسم Pingala به معنای Lakshmi در لاتین می باشد Name Pingala Means Lakshmi In English تصاویر اسم Pingala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Punarnava / معنی Punarnava 0

Name meaning Punarnava / معنی Punarnava

اسم Punarnava به معنای a star در لاتین می باشد Name Punarnava Means a star In English تصاویر اسم Punarnava را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pushpita / معنی Pushpita 0

Name meaning Pushpita / معنی Pushpita

اسم Pushpita به معنای decorated with flowers در لاتین می باشد Name Pushpita Means decorated with flowers In English تصاویر اسم Pushpita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Priyanka / معنی Priyanka 0

Name meaning Priyanka / معنی Priyanka

اسم Priyanka به معنای beautiful or lovable act, symbol or body در لاتین می باشد Name Priyanka Means beautiful or lovable act, symbol or body In English تصاویر اسم Priyanka را در ادامه مشاهده...

Name meaning Prarthana / معنی Prarthana 0

Name meaning Prarthana / معنی Prarthana

اسم Prarthana به معنای prayer در لاتین می باشد Name Prarthana Means prayer In English تصاویر اسم Prarthana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pavana / معنی Pavana 0

Name meaning Pavana / معنی Pavana

اسم Pavana به معنای holy, sacred در لاتین می باشد Name Pavana Means holy, sacred In English تصاویر اسم Pavana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Padmalochana / معنی Padmalochana 0

Name meaning Padmalochana / معنی Padmalochana

اسم Padmalochana به معنای lotuseyed در لاتین می باشد Name Padmalochana Means lotuseyed In English تصاویر اسم Padmalochana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pallavini / معنی Pallavini 0

Name meaning Pallavini / معنی Pallavini

اسم Pallavini به معنای with new leaves در لاتین می باشد Name Pallavini Means with new leaves In English تصاویر اسم Pallavini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Premila / معنی Premila 0

Name meaning Premila / معنی Premila

اسم Premila به معنای queen of a women’s kingdom در لاتین می باشد Name Premila Means queen of a women’s kingdom In English تصاویر اسم Premila را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز