-

دسته: N

Name meaning Nitima / معنی Nitima 0

Name meaning Nitima / معنی Nitima

اسم Nitima به معنای girl of principles در لاتین می باشد Name Nitima Means girl of principles In English تصاویر اسم Nitima را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nidhyana / معنی Nidhyana 0

Name meaning Nidhyana / معنی Nidhyana

اسم Nidhyana به معنای intuition در لاتین می باشد Name Nidhyana Means intuition In English تصاویر اسم Nidhyana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nabhanya / معنی Nabhanya 0

Name meaning Nabhanya / معنی Nabhanya

اسم Nabhanya به معنای celestial در لاتین می باشد Name Nabhanya Means celestial In English تصاویر اسم Nabhanya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Neepa / معنی Neepa 0

Name meaning Neepa / معنی Neepa

اسم Neepa به معنای name of a flower در لاتین می باشد Name Neepa Means name of a flower In English تصاویر اسم Neepa را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز