-

دسته: N

Name meaning Nirmayi / معنی Nirmayi 0

Name meaning Nirmayi / معنی Nirmayi

اسم Nirmayi به معنای without blemish در لاتین می باشد Name Nirmayi Means without blemish In English تصاویر اسم Nirmayi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nivedita / معنی Nivedita 0

Name meaning Nivedita / معنی Nivedita

اسم Nivedita به معنای one dedicated to service در لاتین می باشد Name Nivedita Means one dedicated to service In English تصاویر اسم Nivedita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Narmada / معنی Narmada 0

Name meaning Narmada / معنی Narmada

اسم Narmada به معنای one who arouses tender feelings in others, river Narmada در لاتین می باشد Name Narmada Means one who arouses tender feelings in others, river Narmada In English تصاویر اسم Narmada...

Name meaning Neeraja / معنی Neeraja 0

Name meaning Neeraja / معنی Neeraja

اسم Neeraja به معنای lotus flower در لاتین می باشد Name Neeraja Means lotus flower In English تصاویر اسم Neeraja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nupura / معنی Nupura 0

Name meaning Nupura / معنی Nupura

اسم Nupura به معنای anklet در لاتین می باشد Name Nupura Means anklet In English تصاویر اسم Nupura را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Niraimadhi / معنی Niraimadhi 0

Name meaning Niraimadhi / معنی Niraimadhi

اسم Niraimadhi به معنای full moon در لاتین می باشد Name Niraimadhi Means full moon In English تصاویر اسم Niraimadhi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Neelabja / معنی Neelabja 0

Name meaning Neelabja / معنی Neelabja

اسم Neelabja به معنای blue lotus در لاتین می باشد Name Neelabja Means blue lotus In English تصاویر اسم Neelabja را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز