نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Naina / معنی Naina

اسم Naina به معنای name of a goddess در لاتین می باشد Name Naina Means name of a goddess In English تصاویر اسم Naina را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Nalini / معنی Nalini

اسم Nalini به معنای lotus در لاتین می باشد Name Nalini Means lotus In English تصاویر اسم Nalini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Nikhita / معنی Nikhita

اسم Nikhita به معنای sharp در لاتین می باشد Name Nikhita Means sharp In English تصاویر اسم Nikhita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Niharika / معنی Niharika

اسم Niharika به معنای nebula در لاتین می باشد Name Niharika Means nebula In English تصاویر اسم Niharika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Neeti / معنی Neeti

اسم Neeti به معنای good behaviour در لاتین می باشد Name Neeti Means good behaviour In English تصاویر اسم Neeti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Noor / معنی Noor

اسم Noor به معنای light در لاتین می باشد Name Noor Means light In English تصاویر اسم Noor را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Nithilam / معنی Nithilam

اسم Nithilam به معنای pure like the pearl در لاتین می باشد Name Nithilam Means pure like the pearl In English تصاویر اسم Nithilam را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Nadira / معنی Nadira

اسم Nadira به معنای pinnacle در لاتین می باشد Name Nadira Means pinnacle In English تصاویر اسم Nadira را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Naaz / معنی Naaz

اسم Naaz به معنای pride در لاتین می باشد Name Naaz Means pride In English تصاویر اسم Naaz را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Nauka / معنی Nauka

اسم Nauka به معنای boat در لاتین می باشد Name Nauka Means boat In English تصاویر اسم Nauka را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب