-

دسته: N

Name meaning Naganandini / معنی Naganandini 0

Name meaning Naganandini / معنی Naganandini

اسم Naganandini به معنای mountain born در لاتین می باشد Name Naganandini Means mountain born In English تصاویر اسم Naganandini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Noorjehan / معنی Noorjehan 0

Name meaning Noorjehan / معنی Noorjehan

اسم Noorjehan به معنای light of the world در لاتین می باشد Name Noorjehan Means light of the world In English تصاویر اسم Noorjehan را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Neelanjana / معنی Neelanjana 0

Name meaning Neelanjana / معنی Neelanjana

اسم Neelanjana به معنای blue در لاتین می باشد Name Neelanjana Means blue In English تصاویر اسم Neelanjana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nitha / معنی Nitha 0

Name meaning Nitha / معنی Nitha

اسم Nitha به معنای carried, red در لاتین می باشد Name Nitha Means carried, red In English تصاویر اسم Nitha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nirmala / معنی Nirmala 0

Name meaning Nirmala / معنی Nirmala

اسم Nirmala به معنای clean, virtuous در لاتین می باشد Name Nirmala Means clean, virtuous In English تصاویر اسم Nirmala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Nangai / معنی Nangai 0

Name meaning Nangai / معنی Nangai

اسم Nangai به معنای cultured lady در لاتین می باشد Name Nangai Means cultured lady In English تصاویر اسم Nangai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Naganika / معنی Naganika 0

Name meaning Naganika / معنی Naganika

اسم Naganika به معنای serpent maiden در لاتین می باشد Name Naganika Means serpent maiden In English تصاویر اسم Naganika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Naseen / معنی Naseen 0

Name meaning Naseen / معنی Naseen

اسم Naseen به معنای cool breeze در لاتین می باشد Name Naseen Means cool breeze In English تصاویر اسم Naseen را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Navya / معنی Navya 0

Name meaning Navya / معنی Navya

اسم Navya به معنای worth praising در لاتین می باشد Name Navya Means worth praising In English تصاویر اسم Navya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز