-

دسته: M

Name meaning Manisha / معنی Manisha 0

Name meaning Manisha / معنی Manisha

اسم Manisha به معنای goddess of mind, desire در لاتین می باشد Name Manisha Means goddess of mind, desire In English تصاویر اسم Manisha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manasa / معنی Manasa 0

Name meaning Manasa / معنی Manasa

اسم Manasa به معنای conceived in the mind در لاتین می باشد Name Manasa Means conceived in the mind In English تصاویر اسم Manasa را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mohana / معنی Mohana 0

Name meaning Mohana / معنی Mohana

اسم Mohana به معنای attractive در لاتین می باشد Name Mohana Means attractive In English تصاویر اسم Mohana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mitali / معنی Mitali 0

Name meaning Mitali / معنی Mitali

اسم Mitali به معنای friendship در لاتین می باشد Name Mitali Means friendship In English تصاویر اسم Mitali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Madura / معنی Madura 0

Name meaning Madura / معنی Madura

اسم Madura به معنای a bird در لاتین می باشد Name Madura Means a bird In English تصاویر اسم Madura را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manasika / معنی Manasika 0

Name meaning Manasika / معنی Manasika

اسم Manasika به معنای of mind در لاتین می باشد Name Manasika Means of mind In English تصاویر اسم Manasika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Muthammal / معنی Muthammal 0

Name meaning Muthammal / معنی Muthammal

اسم Muthammal به معنای pure, like a pearl در لاتین می باشد Name Muthammal Means pure, like a pearl In English تصاویر اسم Muthammal را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mugdha / معنی Mugdha 0

Name meaning Mugdha / معنی Mugdha

اسم Mugdha به معنای spellbound در لاتین می باشد Name Mugdha Means spellbound In English تصاویر اسم Mugdha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manoritha / معنی Manoritha 0

Name meaning Manoritha / معنی Manoritha

اسم Manoritha به معنای of the mind در لاتین می باشد Name Manoritha Means of the mind In English تصاویر اسم Manoritha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Medhya / معنی Medhya 0

Name meaning Medhya / معنی Medhya

اسم Medhya به معنای mighty, clean, fresh در لاتین می باشد Name Medhya Means mighty, clean, fresh In English تصاویر اسم Medhya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز