-

دسته: M

Name meaning Manisi / معنی Manisi 0

Name meaning Manisi / معنی Manisi

اسم Manisi به معنای desired by heart در لاتین می باشد Name Manisi Means desired by heart In English تصاویر اسم Manisi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Malavika / معنی Malavika 0

Name meaning Malavika / معنی Malavika

اسم Malavika به معنای princess of Malawa در لاتین می باشد Name Malavika Means princess of Malawa In English تصاویر اسم Malavika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mandakini / معنی Mandakini 0

Name meaning Mandakini / معنی Mandakini

اسم Mandakini به معنای a river در لاتین می باشد Name Mandakini Means a river In English تصاویر اسم Mandakini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Maitra / معنی Maitra 0

Name meaning Maitra / معنی Maitra

اسم Maitra به معنای friendly در لاتین می باشد Name Maitra Means friendly In English تصاویر اسم Maitra را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Masilmani / معنی Masilmani 0

Name meaning Masilmani / معنی Masilmani

اسم Masilmani به معنای pure, without any blemishes در لاتین می باشد Name Masilmani Means pure, without any blemishes In English تصاویر اسم Masilmani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mahagauri / معنی Mahagauri 0

Name meaning Mahagauri / معنی Mahagauri

اسم Mahagauri به معنای Goddess Durga در لاتین می باشد Name Mahagauri Means Goddess Durga In English تصاویر اسم Mahagauri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mythily / معنی Mythily 0

Name meaning Mythily / معنی Mythily

اسم Mythily به معنای Seeta در لاتین می باشد Name Mythily Means Seeta In English تصاویر اسم Mythily را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Manditha / معنی Manditha 0

Name meaning Manditha / معنی Manditha

اسم Manditha به معنای adorned در لاتین می باشد Name Manditha Means adorned In English تصاویر اسم Manditha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Madhavilata / معنی Madhavilata 0

Name meaning Madhavilata / معنی Madhavilata

اسم Madhavilata به معنای a flowering creeper در لاتین می باشد Name Madhavilata Means a flowering creeper In English تصاویر اسم Madhavilata را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mutholi / معنی Mutholi 0

Name meaning Mutholi / معنی Mutholi

اسم Mutholi به معنای shines like a pearl در لاتین می باشد Name Mutholi Means shines like a pearl In English تصاویر اسم Mutholi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز