-

دسته: M

Name meaning Maitri / معنی Maitri 0

Name meaning Maitri / معنی Maitri

اسم Maitri به معنای friendship در لاتین می باشد Name Maitri Means friendship In English تصاویر اسم Maitri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mehul / معنی Mehul 0

Name meaning Mehul / معنی Mehul

اسم Mehul به معنای cloud; rain در لاتین می باشد Name Mehul Means cloud; rain In English تصاویر اسم Mehul را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Menitha / معنی Menitha 0

Name meaning Menitha / معنی Menitha

اسم Menitha به معنای wise در لاتین می باشد Name Menitha Means wise In English تصاویر اسم Menitha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Madira / معنی Madira 0

Name meaning Madira / معنی Madira

اسم Madira به معنای nectar در لاتین می باشد Name Madira Means nectar In English تصاویر اسم Madira را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Medini / معنی Medini 0

Name meaning Medini / معنی Medini

اسم Medini به معنای the earth در لاتین می باشد Name Medini Means the earth In English تصاویر اسم Medini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mandarmalika / معنی Mandarmalika 0

Name meaning Mandarmalika / معنی Mandarmalika

اسم Mandarmalika به معنای a garland of celestial در لاتین می باشد Name Mandarmalika Means a garland of celestial In English تصاویر اسم Mandarmalika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Minnoli / معنی Minnoli 0

Name meaning Minnoli / معنی Minnoli

اسم Minnoli به معنای brilliant like lightning در لاتین می باشد Name Minnoli Means brilliant like lightning In English تصاویر اسم Minnoli را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Madhunisha / معنی Madhunisha 0

Name meaning Madhunisha / معنی Madhunisha

اسم Madhunisha به معنای pleasant night در لاتین می باشد Name Madhunisha Means pleasant night In English تصاویر اسم Madhunisha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Maushmi / معنی Maushmi 0

Name meaning Maushmi / معنی Maushmi

اسم Maushmi به معنای monsoon wind در لاتین می باشد Name Maushmi Means monsoon wind In English تصاویر اسم Maushmi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز