-

دسته: L

Name meaning Lohita / معنی Lohita 0

Name meaning Lohita / معنی Lohita

اسم Lohita به معنای red, ruby در لاتین می باشد Name Lohita Means red, ruby In English تصاویر اسم Lohita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lopamudra / معنی Lopamudra 0

Name meaning Lopamudra / معنی Lopamudra

اسم Lopamudra به معنای wife of sage Agastya در لاتین می باشد Name Lopamudra Means wife of sage Agastya In English تصاویر اسم Lopamudra را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lakshmishree / معنی Lakshmishree 0

Name meaning Lakshmishree / معنی Lakshmishree

اسم Lakshmishree به معنای fortunate در لاتین می باشد Name Lakshmishree Means fortunate In English تصاویر اسم Lakshmishree را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lakshana / معنی Lakshana 0

Name meaning Lakshana / معنی Lakshana

اسم Lakshana به معنای one with auspicious signs on her در لاتین می باشد Name Lakshana Means one with auspicious signs on her In English تصاویر اسم Lakshana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lajwanti / معنی Lajwanti 0

Name meaning Lajwanti / معنی Lajwanti

اسم Lajwanti به معنای a sensitive plant در لاتین می باشد Name Lajwanti Means a sensitive plant In English تصاویر اسم Lajwanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lipika / معنی Lipika 0

Name meaning Lipika / معنی Lipika

اسم Lipika به معنای a short letter در لاتین می باشد Name Lipika Means a short letter In English تصاویر اسم Lipika را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ