-

دسته: L

Name meaning Lajjawati / معنی Lajjawati 0

Name meaning Lajjawati / معنی Lajjawati

اسم Lajjawati به معنای a sensitive plant; modest woman در لاتین می باشد Name Lajjawati Means a sensitive plant; modest woman In English تصاویر اسم Lajjawati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lola / معنی Lola 0

Name meaning Lola / معنی Lola

اسم Lola به معنای Goddess Lakshmi در لاتین می باشد Name Lola Means Goddess Lakshmi In English تصاویر اسم Lola را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Laksha / معنی Laksha 0

Name meaning Laksha / معنی Laksha

اسم Laksha به معنای white rose در لاتین می باشد Name Laksha Means white rose In English تصاویر اسم Laksha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lochan / معنی Lochan 0

Name meaning Lochan / معنی Lochan

اسم Lochan به معنای the eye در لاتین می باشد Name Lochan Means the eye In English تصاویر اسم Lochan را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lalita / معنی Lalita 0

Name meaning Lalita / معنی Lalita

اسم Lalita به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Lalita Means beautiful In English تصاویر اسم Lalita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lalima / معنی Lalima 0

Name meaning Lalima / معنی Lalima

اسم Lalima به معنای morning red in the sky در لاتین می باشد Name Lalima Means morning red in the sky In English تصاویر اسم Lalima را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Latangi / معنی Latangi 0

Name meaning Latangi / معنی Latangi

اسم Latangi به معنای a creeper در لاتین می باشد Name Latangi Means a creeper In English تصاویر اسم Latangi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lalana / معنی Lalana 0

Name meaning Lalana / معنی Lalana

اسم Lalana به معنای a beautiful woman در لاتین می باشد Name Lalana Means a beautiful woman In English تصاویر اسم Lalana را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز