-

دسته: L

Name meaning Lalana / معنی Lalana 0

Name meaning Lalana / معنی Lalana

اسم Lalana به معنای a beautiful woman در لاتین می باشد Name Lalana Means a beautiful woman In English تصاویر اسم Lalana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Latika / معنی Latika 0

Name meaning Latika / معنی Latika

اسم Latika به معنای a small creeper در لاتین می باشد Name Latika Means a small creeper In English تصاویر اسم Latika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lona / معنی Lona 0

Name meaning Lona / معنی Lona

اسم Lona به معنای beauty, pretty در لاتین می باشد Name Lona Means beauty, pretty In English تصاویر اسم Lona را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lali / معنی Lali 0

Name meaning Lali / معنی Lali

اسم Lali به معنای darling girl در لاتین می باشد Name Lali Means darling girl In English تصاویر اسم Lali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Leelavati / معنی Leelavati 0

Name meaning Leelavati / معنی Leelavati

اسم Leelavati به معنای playful; goddess Durga در لاتین می باشد Name Leelavati Means playful; goddess Durga In English تصاویر اسم Leelavati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lavanya / معنی Lavanya 0

Name meaning Lavanya / معنی Lavanya

اسم Lavanya به معنای grace در لاتین می باشد Name Lavanya Means grace In English تصاویر اسم Lavanya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Laboni / معنی Laboni 0

Name meaning Laboni / معنی Laboni

اسم Laboni به معنای grace در لاتین می باشد Name Laboni Means grace In English تصاویر اسم Laboni را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Leela / معنی Leela 0

Name meaning Leela / معنی Leela

اسم Leela به معنای divine play در لاتین می باشد Name Leela Means divine play In English تصاویر اسم Leela را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lajwati / معنی Lajwati 0

Name meaning Lajwati / معنی Lajwati

اسم Lajwati به معنای modest در لاتین می باشد Name Lajwati Means modest In English تصاویر اسم Lajwati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Labangalata / معنی Labangalata 0

Name meaning Labangalata / معنی Labangalata

اسم Labangalata به معنای a flowering creeper در لاتین می باشد Name Labangalata Means a flowering creeper In English تصاویر اسم Labangalata را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز