-

دسته: L

Name meaning Lakshmishree / معنی Lakshmishree 0

Name meaning Lakshmishree / معنی Lakshmishree

اسم Lakshmishree به معنای fortunate در لاتین می باشد Name Lakshmishree Means fortunate In English تصاویر اسم Lakshmishree را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lakshana / معنی Lakshana 0

Name meaning Lakshana / معنی Lakshana

اسم Lakshana به معنای one with auspicious signs on her در لاتین می باشد Name Lakshana Means one with auspicious signs on her In English تصاویر اسم Lakshana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lajwanti / معنی Lajwanti 0

Name meaning Lajwanti / معنی Lajwanti

اسم Lajwanti به معنای a sensitive plant در لاتین می باشد Name Lajwanti Means a sensitive plant In English تصاویر اسم Lajwanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lipika / معنی Lipika 0

Name meaning Lipika / معنی Lipika

اسم Lipika به معنای a short letter در لاتین می باشد Name Lipika Means a short letter In English تصاویر اسم Lipika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lopa / معنی Lopa 0

Name meaning Lopa / معنی Lopa

اسم Lopa به معنای wife of sage در لاتین می باشد Name Lopa Means wife of sage In English تصاویر اسم Lopa را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lajjawati / معنی Lajjawati 0

Name meaning Lajjawati / معنی Lajjawati

اسم Lajjawati به معنای a sensitive plant; modest woman در لاتین می باشد Name Lajjawati Means a sensitive plant; modest woman In English تصاویر اسم Lajjawati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Lola / معنی Lola 0

Name meaning Lola / معنی Lola

اسم Lola به معنای Goddess Lakshmi در لاتین می باشد Name Lola Means Goddess Lakshmi In English تصاویر اسم Lola را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ