-

دسته: K

Name meaning Keya / معنی Keya 0

Name meaning Keya / معنی Keya

اسم Keya به معنای a monsoon flower در لاتین می باشد Name Keya Means a monsoon flower In English تصاویر اسم Keya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kurangi / معنی Kurangi 0

Name meaning Kurangi / معنی Kurangi

اسم Kurangi به معنای deer در لاتین می باشد Name Kurangi Means deer In English تصاویر اسم Kurangi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kanak, Kanaka / معنی Kanak, Kanaka 0

Name meaning Kanak, Kanaka / معنی Kanak, Kanaka

اسم Kanak, Kanaka به معنای gold در لاتین می باشد Name Kanak, Kanaka Means gold In English تصاویر اسم Kanak, Kanaka را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Krishnaa / معنی Krishnaa 0

Name meaning Krishnaa / معنی Krishnaa

اسم Krishnaa به معنای Draupadi در لاتین می باشد Name Krishnaa Means Draupadi In English تصاویر اسم Krishnaa را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kamini / معنی Kamini 0

Name meaning Kamini / معنی Kamini

اسم Kamini به معنای a handsome woman در لاتین می باشد Name Kamini Means a handsome woman In English تصاویر اسم Kamini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kananbala / معنی Kananbala 0

Name meaning Kananbala / معنی Kananbala

اسم Kananbala به معنای nympth of the forest در لاتین می باشد Name Kananbala Means nympth of the forest In English تصاویر اسم Kananbala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kalindi / معنی Kalindi 0

Name meaning Kalindi / معنی Kalindi

اسم Kalindi به معنای Yamuna river در لاتین می باشد Name Kalindi Means Yamuna river In English تصاویر اسم Kalindi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kaushalya / معنی Kaushalya 0

Name meaning Kaushalya / معنی Kaushalya

اسم Kaushalya به معنای mother of Rama در لاتین می باشد Name Kaushalya Means mother of Rama In English تصاویر اسم Kaushalya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز