-

دسته: K

Name meaning Kanyana / معنی Kanyana 0

Name meaning Kanyana / معنی Kanyana

اسم Kanyana به معنای maiden در لاتین می باشد Name Kanyana Means maiden In English تصاویر اسم Kanyana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kiya / معنی Kiya 0

Name meaning Kiya / معنی Kiya

اسم Kiya به معنای the cooing of a bird در لاتین می باشد Name Kiya Means the cooing of a bird In English تصاویر اسم Kiya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Krandasi / معنی Krandasi 0

Name meaning Krandasi / معنی Krandasi

اسم Krandasi به معنای the sky and the earth در لاتین می باشد Name Krandasi Means the sky and the earth In English تصاویر اسم Krandasi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Keertana / معنی Keertana 0

Name meaning Keertana / معنی Keertana

اسم Keertana به معنای hymn, a song in praise of god در لاتین می باشد Name Keertana Means hymn, a song in praise of god In English تصاویر اسم Keertana را در ادامه مشاهده...

Name meaning Kandhara / معنی Kandhara 0

Name meaning Kandhara / معنی Kandhara

اسم Kandhara به معنای lute در لاتین می باشد Name Kandhara Means lute In English تصاویر اسم Kandhara را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kriti / معنی Kriti 0

Name meaning Kriti / معنی Kriti

اسم Kriti به معنای A work of art در لاتین می باشد Name Kriti Means A work of art In English تصاویر اسم Kriti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kusumlata / معنی Kusumlata 0

Name meaning Kusumlata / معنی Kusumlata

اسم Kusumlata به معنای flowering creeper در لاتین می باشد Name Kusumlata Means flowering creeper In English تصاویر اسم Kusumlata را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kilimoli / معنی Kilimoli 0

Name meaning Kilimoli / معنی Kilimoli

اسم Kilimoli به معنای pleasing voice در لاتین می باشد Name Kilimoli Means pleasing voice In English تصاویر اسم Kilimoli را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kumari / معنی Kumari 0

Name meaning Kumari / معنی Kumari

اسم Kumari به معنای youthful, unmarried در لاتین می باشد Name Kumari Means youthful, unmarried In English تصاویر اسم Kumari را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز