-

دسته: J

Name meaning Jalela / معنی Jalela 0

Name meaning Jalela / معنی Jalela

اسم Jalela به معنای goddess of water در لاتین می باشد Name Jalela Means goddess of water In English تصاویر اسم Jalela را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jithya / معنی Jithya 0

Name meaning Jithya / معنی Jithya

اسم Jithya به معنای victorious در لاتین می باشد Name Jithya Means victorious In English تصاویر اسم Jithya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jayaprada / معنی Jayaprada 0

Name meaning Jayaprada / معنی Jayaprada

اسم Jayaprada به معنای giver of victory در لاتین می باشد Name Jayaprada Means giver of victory In English تصاویر اسم Jayaprada را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jeevanlata / معنی Jeevanlata 0

Name meaning Jeevanlata / معنی Jeevanlata

اسم Jeevanlata به معنای creeper of life در لاتین می باشد Name Jeevanlata Means creeper of life In English تصاویر اسم Jeevanlata را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jahnavi / معنی Jahnavi 0

Name meaning Jahnavi / معنی Jahnavi

اسم Jahnavi به معنای daughter of Jahnu در لاتین می باشد Name Jahnavi Means daughter of Jahnu In English تصاویر اسم Jahnavi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jowaki / معنی Jowaki 0

Name meaning Jowaki / معنی Jowaki

اسم Jowaki به معنای a firefly در لاتین می باشد Name Jowaki Means a firefly In English تصاویر اسم Jowaki را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jagriti / معنی Jagriti 0

Name meaning Jagriti / معنی Jagriti

اسم Jagriti به معنای vigilance در لاتین می باشد Name Jagriti Means vigilance In English تصاویر اسم Jagriti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jivika / معنی Jivika 0

Name meaning Jivika / معنی Jivika

اسم Jivika به معنای source of life در لاتین می باشد Name Jivika Means source of life In English تصاویر اسم Jivika را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ