-

دسته: J

Name meaning Jayalakshmi / معنی Jayalakshmi 0

Name meaning Jayalakshmi / معنی Jayalakshmi

اسم Jayalakshmi به معنای the goddess of victory در لاتین می باشد Name Jayalakshmi Means the goddess of victory In English تصاویر اسم Jayalakshmi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jalaja / معنی Jalaja 0

Name meaning Jalaja / معنی Jalaja

اسم Jalaja به معنای lotus در لاتین می باشد Name Jalaja Means lotus In English تصاویر اسم Jalaja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jalabala / معنی Jalabala 0

Name meaning Jalabala / معنی Jalabala

اسم Jalabala به معنای a river در لاتین می باشد Name Jalabala Means a river In English تصاویر اسم Jalabala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jigya / معنی Jigya 0

Name meaning Jigya / معنی Jigya

اسم Jigya به معنای curiosity to know در لاتین می باشد Name Jigya Means curiosity to know In English تصاویر اسم Jigya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Januja / معنی Januja 0

Name meaning Januja / معنی Januja

اسم Januja به معنای daughter در لاتین می باشد Name Januja Means daughter In English تصاویر اسم Januja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jayashri / معنی Jayashri 0

Name meaning Jayashri / معنی Jayashri

اسم Jayashri به معنای goddess of victory در لاتین می باشد Name Jayashri Means goddess of victory In English تصاویر اسم Jayashri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jayati / معنی Jayati 0

Name meaning Jayati / معنی Jayati

اسم Jayati به معنای victorious در لاتین می باشد Name Jayati Means victorious In English تصاویر اسم Jayati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jhilmil / معنی Jhilmil 0

Name meaning Jhilmil / معنی Jhilmil

اسم Jhilmil به معنای sparkling در لاتین می باشد Name Jhilmil Means sparkling In English تصاویر اسم Jhilmil را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Joshita / معنی Joshita 0

Name meaning Joshita / معنی Joshita

اسم Joshita به معنای pleased در لاتین می باشد Name Joshita Means pleased In English تصاویر اسم Joshita را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز