-

دسته: J

Name meaning Jagadamba / معنی Jagadamba 0

Name meaning Jagadamba / معنی Jagadamba

اسم Jagadamba به معنای mother of the universe در لاتین می باشد Name Jagadamba Means mother of the universe In English تصاویر اسم Jagadamba را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jyoti / معنی Jyoti 0

Name meaning Jyoti / معنی Jyoti

اسم Jyoti به معنای flame, lamp در لاتین می باشد Name Jyoti Means flame, lamp In English تصاویر اسم Jyoti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jyotsna / معنی Jyotsna 0

Name meaning Jyotsna / معنی Jyotsna

اسم Jyotsna به معنای moon light در لاتین می باشد Name Jyotsna Means moon light In English تصاویر اسم Jyotsna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jalahasini / معنی Jalahasini 0

Name meaning Jalahasini / معنی Jalahasini

اسم Jalahasini به معنای smile of water در لاتین می باشد Name Jalahasini Means smile of water In English تصاویر اسم Jalahasini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Janhitha / معنی Janhitha 0

Name meaning Janhitha / معنی Janhitha

اسم Janhitha به معنای one who thinks of the welfare of men در لاتین می باشد Name Janhitha Means one who thinks of the welfare of men In English تصاویر اسم Janhitha را در...

Name meaning Jayalalita / معنی Jayalalita 0

Name meaning Jayalalita / معنی Jayalalita

اسم Jayalalita به معنای victorious goddess Durga در لاتین می باشد Name Jayalalita Means victorious goddess Durga In English تصاویر اسم Jayalalita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jayani / معنی Jayani 0

Name meaning Jayani / معنی Jayani

اسم Jayani به معنای a sakti of Ganesha در لاتین می باشد Name Jayani Means a sakti of Ganesha In English تصاویر اسم Jayani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jaladhi / معنی Jaladhi 0

Name meaning Jaladhi / معنی Jaladhi

اسم Jaladhi به معنای treasure of water در لاتین می باشد Name Jaladhi Means treasure of water In English تصاویر اسم Jaladhi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Juily / معنی Juily 0

Name meaning Juily / معنی Juily

اسم Juily به معنای a flower در لاتین می باشد Name Juily Means a flower In English تصاویر اسم Juily را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Janani / معنی Janani 0

Name meaning Janani / معنی Janani

اسم Janani به معنای mother, tenderness در لاتین می باشد Name Janani Means mother, tenderness In English تصاویر اسم Janani را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز