-

دسته: J

Name meaning Jeevankala / معنی Jeevankala 0

Name meaning Jeevankala / معنی Jeevankala

اسم Jeevankala به معنای art of life در لاتین می باشد Name Jeevankala Means art of life In English تصاویر اسم Jeevankala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jyotibala / معنی Jyotibala 0

Name meaning Jyotibala / معنی Jyotibala

اسم Jyotibala به معنای splendour در لاتین می باشد Name Jyotibala Means splendour In English تصاویر اسم Jyotibala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jyotishmati / معنی Jyotishmati 0

Name meaning Jyotishmati / معنی Jyotishmati

اسم Jyotishmati به معنای lustrous در لاتین می باشد Name Jyotishmati Means lustrous In English تصاویر اسم Jyotishmati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jailekha / معنی Jailekha 0

Name meaning Jailekha / معنی Jailekha

اسم Jailekha به معنای a record of victory در لاتین می باشد Name Jailekha Means a record of victory In English تصاویر اسم Jailekha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jaisudha / معنی Jaisudha 0

Name meaning Jaisudha / معنی Jaisudha

اسم Jaisudha به معنای nectar of victory در لاتین می باشد Name Jaisudha Means nectar of victory In English تصاویر اسم Jaisudha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jharna / معنی Jharna 0

Name meaning Jharna / معنی Jharna

اسم Jharna به معنای a stream در لاتین می باشد Name Jharna Means a stream In English تصاویر اسم Jharna را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز