-

دسته: I

Name meaning Indrani / معنی Indrani 0

Name meaning Indrani / معنی Indrani

اسم Indrani به معنای wife of Indra در لاتین می باشد Name Indrani Means wife of Indra In English تصاویر اسم Indrani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ihina / معنی Ihina 0

Name meaning Ihina / معنی Ihina

اسم Ihina به معنای enthusiasm در لاتین می باشد Name Ihina Means enthusiasm In English تصاویر اسم Ihina را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Indumukhi / معنی Indumukhi 0

Name meaning Indumukhi / معنی Indumukhi

اسم Indumukhi به معنای with moonlike face در لاتین می باشد Name Indumukhi Means with moonlike face In English تصاویر اسم Indumukhi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Indumati / معنی Indumati 0

Name meaning Indumati / معنی Indumati

اسم Indumati به معنای the full moon در لاتین می باشد Name Indumati Means the full moon In English تصاویر اسم Indumati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Indrayani / معنی Indrayani 0

Name meaning Indrayani / معنی Indrayani

اسم Indrayani به معنای the name of a sacred river در لاتین می باشد Name Indrayani Means the name of a sacred river In English تصاویر اسم Indrayani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Inayat / معنی Inayat 0

Name meaning Inayat / معنی Inayat

اسم Inayat به معنای kindness در لاتین می باشد Name Inayat Means kindness In English تصاویر اسم Inayat را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز