-

دسته: I

Name meaning Induja / معنی Induja 0

Name meaning Induja / معنی Induja

اسم Induja به معنای Narmada river در لاتین می باشد Name Induja Means Narmada river In English تصاویر اسم Induja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Isha / معنی Isha 0

Name meaning Isha / معنی Isha

اسم Isha به معنای one who protects در لاتین می باشد Name Isha Means one who protects In English تصاویر اسم Isha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ishanika / معنی Ishanika 0

Name meaning Ishanika / معنی Ishanika

اسم Ishanika به معنای belonging to the north east در لاتین می باشد Name Ishanika Means belonging to the north east In English تصاویر اسم Ishanika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ishani / معنی Ishani 0

Name meaning Ishani / معنی Ishani

اسم Ishani به معنای Parvati, wife of Lord Shiva در لاتین می باشد Name Ishani Means Parvati, wife of Lord Shiva In English تصاویر اسم Ishani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Idhitri / معنی Idhitri 0

Name meaning Idhitri / معنی Idhitri

اسم Idhitri به معنای one who praises در لاتین می باشد Name Idhitri Means one who praises In English تصاویر اسم Idhitri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ishika / معنی Ishika 0

Name meaning Ishika / معنی Ishika

اسم Ishika به معنای paint brush در لاتین می باشد Name Ishika Means paint brush In English تصاویر اسم Ishika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ilampirai / معنی Ilampirai 0

Name meaning Ilampirai / معنی Ilampirai

اسم Ilampirai به معنای young crescent در لاتین می باشد Name Ilampirai Means young crescent In English تصاویر اسم Ilampirai را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ilavenil / معنی Ilavenil 0

Name meaning Ilavenil / معنی Ilavenil

اسم Ilavenil به معنای spring, youthful در لاتین می باشد Name Ilavenil Means spring, youthful In English تصاویر اسم Ilavenil را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ilisha / معنی Ilisha 0

Name meaning Ilisha / معنی Ilisha

اسم Ilisha به معنای queen of the earth در لاتین می باشد Name Ilisha Means queen of the earth In English تصاویر اسم Ilisha را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز