-

دسته: H

Name meaning Husna / معنی Husna 0

Name meaning Husna / معنی Husna

اسم Husna به معنای beautiful در لاتین می باشد Name Husna Means beautiful In English تصاویر اسم Husna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Hiral / معنی Hiral 0

Name meaning Hiral / معنی Hiral

اسم Hiral به معنای lustrous در لاتین می باشد Name Hiral Means lustrous In English تصاویر اسم Hiral را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Himani / معنی Himani 0

Name meaning Himani / معنی Himani

اسم Himani به معنای Parvati در لاتین می باشد Name Himani Means Parvati In English تصاویر اسم Himani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Harijatha / معنی Harijatha 0

Name meaning Harijatha / معنی Harijatha

اسم Harijatha به معنای fair haired در لاتین می باشد Name Harijatha Means fair haired In English تصاویر اسم Harijatha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Harshada / معنی Harshada 0

Name meaning Harshada / معنی Harshada

اسم Harshada به معنای giver of joy در لاتین می باشد Name Harshada Means giver of joy In English تصاویر اسم Harshada را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Haimavati / معنی Haimavati 0

Name meaning Haimavati / معنی Haimavati

اسم Haimavati به معنای Parvati, Lord Shiva’s wife در لاتین می باشد Name Haimavati Means Parvati, Lord Shiva’s wife In English تصاویر اسم Haimavati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Harsha / معنی Harsha 0

Name meaning Harsha / معنی Harsha

اسم Harsha به معنای happiness در لاتین می باشد Name Harsha Means happiness In English تصاویر اسم Harsha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Hetal / معنی Hetal 0

Name meaning Hetal / معنی Hetal

اسم Hetal به معنای friendly در لاتین می باشد Name Hetal Means friendly In English تصاویر اسم Hetal را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز