-

دسته: G

Name meaning Gazala / معنی Gazala 0

Name meaning Gazala / معنی Gazala

اسم Gazala به معنای a deer در لاتین می باشد Name Gazala Means a deer In English تصاویر اسم Gazala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gandhali / معنی Gandhali 0

Name meaning Gandhali / معنی Gandhali

اسم Gandhali به معنای fragrance of flowers در لاتین می باشد Name Gandhali Means fragrance of flowers In English تصاویر اسم Gandhali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gaurika / معنی Gaurika 0

Name meaning Gaurika / معنی Gaurika

اسم Gaurika به معنای a young girl در لاتین می باشد Name Gaurika Means a young girl In English تصاویر اسم Gaurika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Garati / معنی Garati 0

Name meaning Garati / معنی Garati

اسم Garati به معنای virtuous woman در لاتین می باشد Name Garati Means virtuous woman In English تصاویر اسم Garati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Geeta / معنی Geeta 0

Name meaning Geeta / معنی Geeta

اسم Geeta به معنای holy book of the Hindus در لاتین می باشد Name Geeta Means holy book of the Hindus In English تصاویر اسم Geeta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gitali / معنی Gitali 0

Name meaning Gitali / معنی Gitali

اسم Gitali به معنای lover of song در لاتین می باشد Name Gitali Means lover of song In English تصاویر اسم Gitali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gandha / معنی Gandha 0

Name meaning Gandha / معنی Gandha

اسم Gandha به معنای fragrant در لاتین می باشد Name Gandha Means fragrant In English تصاویر اسم Gandha را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز