-

دسته: G

Name meaning Gopa / معنی Gopa 0

Name meaning Gopa / معنی Gopa

اسم Gopa به معنای Gautama’s wife در لاتین می باشد Name Gopa Means Gautama’s wife In English تصاویر اسم Gopa را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gayatri / معنی Gayatri 0

Name meaning Gayatri / معنی Gayatri

اسم Gayatri به معنای mother of the Vedas, a goddess در لاتین می باشد Name Gayatri Means mother of the Vedas, a goddess In English تصاویر اسم Gayatri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gangika / معنی Gangika 0

Name meaning Gangika / معنی Gangika

اسم Gangika به معنای river Ganga در لاتین می باشد Name Gangika Means river Ganga In English تصاویر اسم Gangika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gunjana / معنی Gunjana 0

Name meaning Gunjana / معنی Gunjana

اسم Gunjana به معنای buzzing of a bee در لاتین می باشد Name Gunjana Means buzzing of a bee In English تصاویر اسم Gunjana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gandhini / معنی Gandhini 0

Name meaning Gandhini / معنی Gandhini

اسم Gandhini به معنای fragrant در لاتین می باشد Name Gandhini Means fragrant In English تصاویر اسم Gandhini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gayanthika / معنی Gayanthika 0

Name meaning Gayanthika / معنی Gayanthika

اسم Gayanthika به معنای singing در لاتین می باشد Name Gayanthika Means singing In English تصاویر اسم Gayanthika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gandhara / معنی Gandhara 0

Name meaning Gandhara / معنی Gandhara

اسم Gandhara به معنای fragrance در لاتین می باشد Name Gandhara Means fragrance In English تصاویر اسم Gandhara را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gorochana / معنی Gorochana 0

Name meaning Gorochana / معنی Gorochana

اسم Gorochana به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Gorochana Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Gorochana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gopi, Gopika / معنی Gopi, Gopika 0

Name meaning Gopi, Gopika / معنی Gopi, Gopika

اسم Gopi, Gopika به معنای a cowherd; cowherd woman در لاتین می باشد Name Gopi, Gopika Means a cowherd; cowherd woman In English تصاویر اسم Gopi, Gopika را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز