-

دسته: G

Name meaning Gandha / معنی Gandha 0

Name meaning Gandha / معنی Gandha

اسم Gandha به معنای fragrant در لاتین می باشد Name Gandha Means fragrant In English تصاویر اسم Gandha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gandhari / معنی Gandhari 0

Name meaning Gandhari / معنی Gandhari

اسم Gandhari به معنای from gandhara در لاتین می باشد Name Gandhari Means from gandhara In English تصاویر اسم Gandhari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ganga / معنی Ganga 0

Name meaning Ganga / معنی Ganga

اسم Ganga به معنای river Ganga در لاتین می باشد Name Ganga Means river Ganga In English تصاویر اسم Ganga را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ganitha / معنی Ganitha 0

Name meaning Ganitha / معنی Ganitha

اسم Ganitha به معنای regarded در لاتین می باشد Name Ganitha Means regarded In English تصاویر اسم Ganitha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gyanada / معنی Gyanada 0

Name meaning Gyanada / معنی Gyanada

اسم Gyanada به معنای Goddess Saraswati در لاتین می باشد Name Gyanada Means Goddess Saraswati In English تصاویر اسم Gyanada را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Girika / معنی Girika 0

Name meaning Girika / معنی Girika

اسم Girika به معنای summit of a mountain در لاتین می باشد Name Girika Means summit of a mountain In English تصاویر اسم Girika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gitika / معنی Gitika 0

Name meaning Gitika / معنی Gitika

اسم Gitika به معنای a small song در لاتین می باشد Name Gitika Means a small song In English تصاویر اسم Gitika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Grhitha / معنی Grhitha 0

Name meaning Grhitha / معنی Grhitha

اسم Grhitha به معنای understood and accepted در لاتین می باشد Name Grhitha Means understood and accepted In English تصاویر اسم Grhitha را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز