-

دسته: G

Name meaning Ganga, Gangotri / معنی Ganga, Gangotri 0

Name meaning Ganga, Gangotri / معنی Ganga, Gangotri

اسم Ganga, Gangotri به معنای sacred river of India در لاتین می باشد Name Ganga, Gangotri Means sacred river of India In English تصاویر اسم Ganga, Gangotri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gopika / معنی Gopika 0

Name meaning Gopika / معنی Gopika

اسم Gopika به معنای cowherd girls در لاتین می باشد Name Gopika Means cowherd girls In English تصاویر اسم Gopika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gomati / معنی Gomati 0

Name meaning Gomati / معنی Gomati

اسم Gomati به معنای name of a river در لاتین می باشد Name Gomati Means name of a river In English تصاویر اسم Gomati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gunjita / معنی Gunjita 0

Name meaning Gunjita / معنی Gunjita

اسم Gunjita به معنای humming of bee در لاتین می باشد Name Gunjita Means humming of bee In English تصاویر اسم Gunjita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gaura / معنی Gaura 0

Name meaning Gaura / معنی Gaura

اسم Gaura به معنای a fair woman در لاتین می باشد Name Gaura Means a fair woman In English تصاویر اسم Gaura را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Godavari / معنی Godavari 0

Name meaning Godavari / معنی Godavari

اسم Godavari به معنای river Godavari در لاتین می باشد Name Godavari Means river Godavari In English تصاویر اسم Godavari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gunwanti / معنی Gunwanti 0

Name meaning Gunwanti / معنی Gunwanti

اسم Gunwanti به معنای virtuous در لاتین می باشد Name Gunwanti Means virtuous In English تصاویر اسم Gunwanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gargi / معنی Gargi 0

Name meaning Gargi / معنی Gargi

اسم Gargi به معنای an ancient scholar در لاتین می باشد Name Gargi Means an ancient scholar In English تصاویر اسم Gargi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Grhalakshmi / معنی Grhalakshmi 0

Name meaning Grhalakshmi / معنی Grhalakshmi

اسم Grhalakshmi به معنای lakshmi of the house در لاتین می باشد Name Grhalakshmi Means lakshmi of the house In English تصاویر اسم Grhalakshmi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ