نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Dilber / معنی Dilber

اسم Dilber به معنای lover در لاتین می باشد Name Dilber Means lover In English تصاویر اسم Dilber را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Deepabali / معنی Deepabali

اسم Deepabali به معنای row of lamps در لاتین می باشد Name Deepabali Means row of lamps In English تصاویر اسم Deepabali را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Dayamayee / معنی Dayamayee

اسم Dayamayee به معنای kind در لاتین می باشد Name Dayamayee Means kind In English تصاویر اسم Dayamayee را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Dulari / معنی Dulari

اسم Dulari به معنای dear در لاتین می باشد Name Dulari Means dear In English تصاویر اسم Dulari را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Devasmitha / معنی Devasmitha

اسم Devasmitha به معنای with a devine smile در لاتین می باشد Name Devasmitha Means with a devine smile In English تصاویر اسم Devasmitha را در ادامه ..

ادامه مطلب

Name meaning Daksha / معنی Daksha

اسم Daksha به معنای the earth; Sati, wife of Shiva در لاتین می باشد Name Daksha Means the earth; Sati, wife of Shiva In English تصاویر اسم Daksha را..

ادامه مطلب

Name meaning Dayanita / معنی Dayanita

اسم Dayanita به معنای tender در لاتین می باشد Name Dayanita Means tender In English تصاویر اسم Dayanita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Devakanya / معنی Devakanya

اسم Devakanya به معنای celestial maiden در لاتین می باشد Name Devakanya Means celestial maiden In English تصاویر اسم Devakanya را در ادامه مشاهده ک..

ادامه مطلب

Name meaning Diti / معنی Diti

اسم Diti به معنای wife of the sage Kashyap در لاتین می باشد Name Diti Means wife of the sage Kashyap In English تصاویر اسم Diti را در ادامه مشاهده..

ادامه مطلب

Name meaning Devamati / معنی Devamati

اسم Devamati به معنای godly minded, virtuous در لاتین می باشد Name Devamati Means godly minded, virtuous In English تصاویر اسم Devamati را در ادامه مش..

ادامه مطلب