-

دسته: D

Name meaning Daksha / معنی Daksha 0

Name meaning Daksha / معنی Daksha

اسم Daksha به معنای the earth; Sati, wife of Shiva در لاتین می باشد Name Daksha Means the earth; Sati, wife of Shiva In English تصاویر اسم Daksha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dayanita / معنی Dayanita 0

Name meaning Dayanita / معنی Dayanita

اسم Dayanita به معنای tender در لاتین می باشد Name Dayanita Means tender In English تصاویر اسم Dayanita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devakanya / معنی Devakanya 0

Name meaning Devakanya / معنی Devakanya

اسم Devakanya به معنای celestial maiden در لاتین می باشد Name Devakanya Means celestial maiden In English تصاویر اسم Devakanya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Diti / معنی Diti 0

Name meaning Diti / معنی Diti

اسم Diti به معنای wife of the sage Kashyap در لاتین می باشد Name Diti Means wife of the sage Kashyap In English تصاویر اسم Diti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devamati / معنی Devamati 0

Name meaning Devamati / معنی Devamati

اسم Devamati به معنای godly minded, virtuous در لاتین می باشد Name Devamati Means godly minded, virtuous In English تصاویر اسم Devamati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dilshad / معنی Dilshad 0

Name meaning Dilshad / معنی Dilshad

اسم Dilshad به معنای happy در لاتین می باشد Name Dilshad Means happy In English تصاویر اسم Dilshad را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Darshini / معنی Darshini 0

Name meaning Darshini / معنی Darshini

اسم Darshini به معنای the one who blesses در لاتین می باشد Name Darshini Means the one who blesses In English تصاویر اسم Darshini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Druthi / معنی Druthi 0

Name meaning Druthi / معنی Druthi

اسم Druthi به معنای softened در لاتین می باشد Name Druthi Means softened In English تصاویر اسم Druthi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devahuti / معنی Devahuti 0

Name meaning Devahuti / معنی Devahuti

اسم Devahuti به معنای daughter of Manu در لاتین می باشد Name Devahuti Means daughter of Manu In English تصاویر اسم Devahuti را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ