-

دسته: D

Name meaning Disha / معنی Disha 0

Name meaning Disha / معنی Disha

اسم Disha به معنای direction در لاتین می باشد Name Disha Means direction In English تصاویر اسم Disha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhanalakshmi / معنی Dhanalakshmi 0

Name meaning Dhanalakshmi / معنی Dhanalakshmi

اسم Dhanalakshmi به معنای goddess of wealth در لاتین می باشد Name Dhanalakshmi Means goddess of wealth In English تصاویر اسم Dhanalakshmi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepali / معنی Deepali 0

Name meaning Deepali / معنی Deepali

اسم Deepali به معنای collection of lamps در لاتین می باشد Name Deepali Means collection of lamps In English تصاویر اسم Deepali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepashikha / معنی Deepashikha 0

Name meaning Deepashikha / معنی Deepashikha

اسم Deepashikha به معنای flame در لاتین می باشد Name Deepashikha Means flame In English تصاویر اسم Deepashikha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhuthi / معنی Dhuthi 0

Name meaning Dhuthi / معنی Dhuthi

اسم Dhuthi به معنای spleandour, lustre در لاتین می باشد Name Dhuthi Means spleandour, lustre In English تصاویر اسم Dhuthi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Doyel / معنی Doyel 0

Name meaning Doyel / معنی Doyel

اسم Doyel به معنای a songbrid در لاتین می باشد Name Doyel Means a songbrid In English تصاویر اسم Doyel را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhanishta / معنی Dhanishta 0

Name meaning Dhanishta / معنی Dhanishta

اسم Dhanishta به معنای a star در لاتین می باشد Name Dhanishta Means a star In English تصاویر اسم Dhanishta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Devya / معنی Devya 0

Name meaning Devya / معنی Devya

اسم Devya به معنای devine power در لاتین می باشد Name Devya Means devine power In English تصاویر اسم Devya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deeptimoyee / معنی Deeptimoyee 0

Name meaning Deeptimoyee / معنی Deeptimoyee

اسم Deeptimoyee به معنای lustrous در لاتین می باشد Name Deeptimoyee Means lustrous In English تصاویر اسم Deeptimoyee را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز