-

دسته: D

Name meaning Devahuti / معنی Devahuti 0

Name meaning Devahuti / معنی Devahuti

اسم Devahuti به معنای daughter of Manu در لاتین می باشد Name Devahuti Means daughter of Manu In English تصاویر اسم Devahuti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dharitri / معنی Dharitri 0

Name meaning Dharitri / معنی Dharitri

اسم Dharitri به معنای the earth در لاتین می باشد Name Dharitri Means the earth In English تصاویر اسم Dharitri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Durva, Durba / معنی Durva, Durba 0

Name meaning Durva, Durba / معنی Durva, Durba

اسم Durva, Durba به معنای sacred grass در لاتین می باشد Name Durva, Durba Means sacred grass In English تصاویر اسم Durva, Durba را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deeptikana / معنی Deeptikana 0

Name meaning Deeptikana / معنی Deeptikana

اسم Deeptikana به معنای a beam of light در لاتین می باشد Name Deeptikana Means a beam of light In English تصاویر اسم Deeptikana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepaprabha / معنی Deepaprabha 0

Name meaning Deepaprabha / معنی Deepaprabha

اسم Deepaprabha به معنای fully lighted در لاتین می باشد Name Deepaprabha Means fully lighted In English تصاویر اسم Deepaprabha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dakshayani / معنی Dakshayani 0

Name meaning Dakshayani / معنی Dakshayani

اسم Dakshayani به معنای Goddess Durga در لاتین می باشد Name Dakshayani Means Goddess Durga In English تصاویر اسم Dakshayani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Deepika / معنی Deepika 0

Name meaning Deepika / معنی Deepika

اسم Deepika به معنای a lamp در لاتین می باشد Name Deepika Means a lamp In English تصاویر اسم Deepika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dalaja / معنی Dalaja 0

Name meaning Dalaja / معنی Dalaja

اسم Dalaja به معنای produced from petals در لاتین می باشد Name Dalaja Means produced from petals In English تصاویر اسم Dalaja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhanapriya / معنی Dhanapriya 0

Name meaning Dhanapriya / معنی Dhanapriya

اسم Dhanapriya به معنای loved by wealth در لاتین می باشد Name Dhanapriya Means loved by wealth In English تصاویر اسم Dhanapriya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ