-

دسته: C

Name meaning Chapala / معنی Chapala 0

Name meaning Chapala / معنی Chapala

اسم Chapala به معنای restless; lighting در لاتین می باشد Name Chapala Means restless; lighting In English تصاویر اسم Chapala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chitrita / معنی Chitrita 0

Name meaning Chitrita / معنی Chitrita

اسم Chitrita به معنای picturesque در لاتین می باشد Name Chitrita Means picturesque In English تصاویر اسم Chitrita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Champakavathi / معنی Champakavathi 0

Name meaning Champakavathi / معنی Champakavathi

اسم Champakavathi به معنای owner of champak trees در لاتین می باشد Name Champakavathi Means owner of champak trees In English تصاویر اسم Champakavathi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Changuna / معنی Changuna 0

Name meaning Changuna / معنی Changuna

اسم Changuna به معنای a good woman در لاتین می باشد Name Changuna Means a good woman In English تصاویر اسم Changuna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chahana / معنی Chahana 0

Name meaning Chahana / معنی Chahana

اسم Chahana به معنای desire, affection در لاتین می باشد Name Chahana Means desire, affection In English تصاویر اسم Chahana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandraja / معنی Chandraja 0

Name meaning Chandraja / معنی Chandraja

اسم Chandraja به معنای daughter of the moon در لاتین می باشد Name Chandraja Means daughter of the moon In English تصاویر اسم Chandraja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chhavvi / معنی Chhavvi 0

Name meaning Chhavvi / معنی Chhavvi

اسم Chhavvi به معنای image, radiance در لاتین می باشد Name Chhavvi Means image, radiance In English تصاویر اسم Chhavvi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chitrani / معنی Chitrani 0

Name meaning Chitrani / معنی Chitrani

اسم Chitrani به معنای river Ganga در لاتین می باشد Name Chitrani Means river Ganga In English تصاویر اسم Chitrani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandramukhi / معنی Chandramukhi 0

Name meaning Chandramukhi / معنی Chandramukhi

اسم Chandramukhi به معنای as beautiful as the moon در لاتین می باشد Name Chandramukhi Means as beautiful as the moon In English تصاویر اسم Chandramukhi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Charusila / معنی Charusila 0

Name meaning Charusila / معنی Charusila

اسم Charusila به معنای beautiful jewel در لاتین می باشد Name Charusila Means beautiful jewel In English تصاویر اسم Charusila را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز