-

دسته: C

Name meaning Chitramala / معنی Chitramala 0

Name meaning Chitramala / معنی Chitramala

اسم Chitramala به معنای series of pictures در لاتین می باشد Name Chitramala Means series of pictures In English تصاویر اسم Chitramala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chanchala / معنی Chanchala 0

Name meaning Chanchala / معنی Chanchala

اسم Chanchala به معنای restless در لاتین می باشد Name Chanchala Means restless In English تصاویر اسم Chanchala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Champika / معنی Champika 0

Name meaning Champika / معنی Champika

اسم Champika به معنای little champa flower در لاتین می باشد Name Champika Means little champa flower In English تصاویر اسم Champika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Cauvery / معنی Cauvery 0

Name meaning Cauvery / معنی Cauvery

اسم Cauvery به معنای same as Cavery- name of a river در لاتین می باشد Name Cauvery Means same as Cavery- name of a river In English تصاویر اسم Cauvery را در ادامه مشاهده...

Name meaning Chandika / معنی Chandika 0

Name meaning Chandika / معنی Chandika

اسم Chandika به معنای diminutive of Chandana در لاتین می باشد Name Chandika Means diminutive of Chandana In English تصاویر اسم Chandika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chitragandha / معنی Chitragandha 0

Name meaning Chitragandha / معنی Chitragandha

اسم Chitragandha به معنای a fragrant material در لاتین می باشد Name Chitragandha Means a fragrant material In English تصاویر اسم Chitragandha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chellam / معنی Chellam 0

Name meaning Chellam / معنی Chellam

اسم Chellam به معنای pampered در لاتین می باشد Name Chellam Means pampered In English تصاویر اسم Chellam را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Charitra / معنی Charitra 0

Name meaning Charitra / معنی Charitra

اسم Charitra به معنای history در لاتین می باشد Name Charitra Means history In English تصاویر اسم Charitra را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandrabhaga / معنی Chandrabhaga 0

Name meaning Chandrabhaga / معنی Chandrabhaga

اسم Chandrabhaga به معنای river Chenab در لاتین می باشد Name Chandrabhaga Means river Chenab In English تصاویر اسم Chandrabhaga را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandramathi / معنی Chandramathi 0

Name meaning Chandramathi / معنی Chandramathi

اسم Chandramathi به معنای as beautiful as the moon در لاتین می باشد Name Chandramathi Means as beautiful as the moon In English تصاویر اسم Chandramathi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز