-

دسته: B

Name meaning Bakula / معنی Bakula 0

Name meaning Bakula / معنی Bakula

اسم Bakula به معنای Nagakeshar flower در لاتین می باشد Name Bakula Means Nagakeshar flower In English تصاویر اسم Bakula را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhavya / معنی Bhavya 0

Name meaning Bhavya / معنی Bhavya

اسم Bhavya به معنای grand, splendid در لاتین می باشد Name Bhavya Means grand, splendid In English تصاویر اسم Bhavya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bharati / معنی Bharati 0

Name meaning Bharati / معنی Bharati

اسم Bharati به معنای Saraswati در لاتین می باشد Name Bharati Means Saraswati In English تصاویر اسم Bharati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bala / معنی Bala 0

Name meaning Bala / معنی Bala

اسم Bala به معنای an ever 9 year old girl, a young girl در لاتین می باشد Name Bala Means an ever 9 year old girl, a young girl In English تصاویر اسم Bala...

Name meaning Bindiya / معنی Bindiya 0

Name meaning Bindiya / معنی Bindiya

اسم Bindiya به معنای drop, point در لاتین می باشد Name Bindiya Means drop, point In English تصاویر اسم Bindiya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhuvana / معنی Bhuvana 0

Name meaning Bhuvana / معنی Bhuvana

اسم Bhuvana به معنای the earth در لاتین می باشد Name Bhuvana Means the earth In English تصاویر اسم Bhuvana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhagyalakshmi / معنی Bhagyalakshmi 0

Name meaning Bhagyalakshmi / معنی Bhagyalakshmi

اسم Bhagyalakshmi به معنای goddess of wealth در لاتین می باشد Name Bhagyalakshmi Means goddess of wealth In English تصاویر اسم Bhagyalakshmi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز