-

دسته: B

Name meaning Bindiya / معنی Bindiya 0

Name meaning Bindiya / معنی Bindiya

اسم Bindiya به معنای drop, point در لاتین می باشد Name Bindiya Means drop, point In English تصاویر اسم Bindiya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhuvana / معنی Bhuvana 0

Name meaning Bhuvana / معنی Bhuvana

اسم Bhuvana به معنای the earth در لاتین می باشد Name Bhuvana Means the earth In English تصاویر اسم Bhuvana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhagyalakshmi / معنی Bhagyalakshmi 0

Name meaning Bhagyalakshmi / معنی Bhagyalakshmi

اسم Bhagyalakshmi به معنای goddess of wealth در لاتین می باشد Name Bhagyalakshmi Means goddess of wealth In English تصاویر اسم Bhagyalakshmi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز