-

دسته: B

Name meaning Bageshri / معنی Bageshri 0

Name meaning Bageshri / معنی Bageshri

اسم Bageshri به معنای name of a raaga در لاتین می باشد Name Bageshri Means name of a raaga In English تصاویر اسم Bageshri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhairavi / معنی Bhairavi 0

Name meaning Bhairavi / معنی Bhairavi

اسم Bhairavi به معنای a melody in classical music در لاتین می باشد Name Bhairavi Means a melody in classical music In English تصاویر اسم Bhairavi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhavana / معنی Bhavana 0

Name meaning Bhavana / معنی Bhavana

اسم Bhavana به معنای feelings, sentiments در لاتین می باشد Name Bhavana Means feelings, sentiments In English تصاویر اسم Bhavana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhavani / معنی Bhavani 0

Name meaning Bhavani / معنی Bhavani

اسم Bhavani به معنای Parvati در لاتین می باشد Name Bhavani Means Parvati In English تصاویر اسم Bhavani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhanuja / معنی Bhanuja 0

Name meaning Bhanuja / معنی Bhanuja

اسم Bhanuja به معنای river Yamuna در لاتین می باشد Name Bhanuja Means river Yamuna In English تصاویر اسم Bhanuja را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bina / معنی Bina 0

Name meaning Bina / معنی Bina

اسم Bina به معنای a musical instrument در لاتین می باشد Name Bina Means a musical instrument In English تصاویر اسم Bina را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bandhura / معنی Bandhura 0

Name meaning Bandhura / معنی Bandhura

اسم Bandhura به معنای pretty در لاتین می باشد Name Bandhura Means pretty In English تصاویر اسم Bandhura را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bakula / معنی Bakula 0

Name meaning Bakula / معنی Bakula

اسم Bakula به معنای Nagakeshar flower در لاتین می باشد Name Bakula Means Nagakeshar flower In English تصاویر اسم Bakula را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Bhavya / معنی Bhavya 0

Name meaning Bhavya / معنی Bhavya

اسم Bhavya به معنای grand, splendid در لاتین می باشد Name Bhavya Means grand, splendid In English تصاویر اسم Bhavya را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ