-

دسته: A

Name meaning Aditi / معنی Aditi 0

Name meaning Aditi / معنی Aditi

اسم Aditi به معنای mother of gods در لاتین می باشد Name Aditi Means mother of gods In English تصاویر اسم Aditi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Angarika / معنی Angarika 0

Name meaning Angarika / معنی Angarika

اسم Angarika به معنای flame coloured flower, Palash or Flame of the Forest در لاتین می باشد Name Angarika Means flame coloured flower, Palash or Flame of the Forest In English تصاویر اسم Angarika...

Name meaning Avantika / معنی Avantika 0

Name meaning Avantika / معنی Avantika

اسم Avantika به معنای city of Ujjain در لاتین می باشد Name Avantika Means city of Ujjain In English تصاویر اسم Avantika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anavi / معنی Anavi 0

Name meaning Anavi / معنی Anavi

اسم Anavi به معنای kind to people در لاتین می باشد Name Anavi Means kind to people In English تصاویر اسم Anavi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ashakiran / معنی Ashakiran 0

Name meaning Ashakiran / معنی Ashakiran

اسم Ashakiran به معنای ray of hope در لاتین می باشد Name Ashakiran Means ray of hope In English تصاویر اسم Ashakiran را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anulekha / معنی Anulekha 0

Name meaning Anulekha / معنی Anulekha

اسم Anulekha به معنای one who follows destiny در لاتین می باشد Name Anulekha Means one who follows destiny In English تصاویر اسم Anulekha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Alpana / معنی Alpana 0

Name meaning Alpana / معنی Alpana

اسم Alpana به معنای a decorative design در لاتین می باشد Name Alpana Means a decorative design In English تصاویر اسم Alpana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anuradha / معنی Anuradha 0

Name meaning Anuradha / معنی Anuradha

اسم Anuradha به معنای a bright star در لاتین می باشد Name Anuradha Means a bright star In English تصاویر اسم Anuradha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Atasi / معنی Atasi 0

Name meaning Atasi / معنی Atasi

اسم Atasi به معنای a blue flower در لاتین می باشد Name Atasi Means a blue flower In English تصاویر اسم Atasi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز