-

دسته: A

Name meaning Anula / معنی Anula 0

Name meaning Anula / معنی Anula

اسم Anula به معنای not wild, gentle در لاتین می باشد Name Anula Means not wild, gentle In English تصاویر اسم Anula را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anandamayi / معنی Anandamayi 0

Name meaning Anandamayi / معنی Anandamayi

اسم Anandamayi به معنای full of joy در لاتین می باشد Name Anandamayi Means full of joy In English تصاویر اسم Anandamayi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anuragini / معنی Anuragini 0

Name meaning Anuragini / معنی Anuragini

اسم Anuragini به معنای beloved در لاتین می باشد Name Anuragini Means beloved In English تصاویر اسم Anuragini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Aghanashini / معنی Aghanashini 0

Name meaning Aghanashini / معنی Aghanashini

اسم Aghanashini به معنای destroyer of sins در لاتین می باشد Name Aghanashini Means destroyer of sins In English تصاویر اسم Aghanashini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Akshaya / معنی Akshaya 0

Name meaning Akshaya / معنی Akshaya

اسم Akshaya به معنای indestructible در لاتین می باشد Name Akshaya Means indestructible In English تصاویر اسم Akshaya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Abhilasa / معنی Abhilasa 0

Name meaning Abhilasa / معنی Abhilasa

اسم Abhilasa به معنای desire, wish در لاتین می باشد Name Abhilasa Means desire, wish In English تصاویر اسم Abhilasa را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ankitha / معنی Ankitha 0

Name meaning Ankitha / معنی Ankitha

اسم Ankitha به معنای with auspicious marks در لاتین می باشد Name Ankitha Means with auspicious marks In English تصاویر اسم Ankitha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Atreyi / معنی Atreyi 0

Name meaning Atreyi / معنی Atreyi

اسم Atreyi به معنای name of a river در لاتین می باشد Name Atreyi Means name of a river In English تصاویر اسم Atreyi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز