-

دسته: A

Name meaning Abhinithi / معنی Abhinithi 0

Name meaning Abhinithi / معنی Abhinithi

اسم Abhinithi به معنای that which is already been performed, friendship در لاتین می باشد Name Abhinithi Means that which is already been performed, friendship In English تصاویر اسم Abhinithi را در ادامه مشاهده...

Name meaning Anushri / معنی Anushri 0

Name meaning Anushri / معنی Anushri

اسم Anushri به معنای pretty در لاتین می باشد Name Anushri Means pretty In English تصاویر اسم Anushri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Acira / معنی Acira 0

Name meaning Acira / معنی Acira

اسم Acira به معنای brief, swift, fast در لاتین می باشد Name Acira Means brief, swift, fast In English تصاویر اسم Acira را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Arpana / معنی Arpana 0

Name meaning Arpana / معنی Arpana

اسم Arpana به معنای surrendered در لاتین می باشد Name Arpana Means surrendered In English تصاویر اسم Arpana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Arshia / معنی Arshia 0

Name meaning Arshia / معنی Arshia

اسم Arshia به معنای heavenly در لاتین می باشد Name Arshia Means heavenly In English تصاویر اسم Arshia را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Adya / معنی Adya 0

Name meaning Adya / معنی Adya

اسم Adya به معنای first, unparalleled در لاتین می باشد Name Adya Means first, unparalleled In English تصاویر اسم Adya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Avanti / معنی Avanti 0

Name meaning Avanti / معنی Avanti

اسم Avanti به معنای ancient Malwa; Ujjain در لاتین می باشد Name Avanti Means ancient Malwa; Ujjain In English تصاویر اسم Avanti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anagha / معنی Anagha 0

Name meaning Anagha / معنی Anagha

اسم Anagha به معنای sinless در لاتین می باشد Name Anagha Means sinless In English تصاویر اسم Anagha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Arpita / معنی Arpita 0

Name meaning Arpita / معنی Arpita

اسم Arpita به معنای dedicate در لاتین می باشد Name Arpita Means dedicate In English تصاویر اسم Arpita را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز