-

بایگانی‌ماهانه: آوریل 2017

Name meaning Nimisha / معنی Nimisha 0

Name meaning Nimisha / معنی Nimisha

اسم Nimisha به معنای twinkling of an eye در لاتین می باشد Name Nimisha Means twinkling of an eye In English تصاویر اسم Nimisha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandraki / معنی Chandraki 0

Name meaning Chandraki / معنی Chandraki

اسم Chandraki به معنای peacock در لاتین می باشد Name Chandraki Means peacock In English تصاویر اسم Chandraki را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mayil / معنی Mayil 0

Name meaning Mayil / معنی Mayil

اسم Mayil به معنای full of grace, like a peacock در لاتین می باشد Name Mayil Means full of grace, like a peacock In English تصاویر اسم Mayil را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mekhala / معنی Mekhala 0

Name meaning Mekhala / معنی Mekhala

اسم Mekhala به معنای girdle در لاتین می باشد Name Mekhala Means girdle In English تصاویر اسم Mekhala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Abhiprithi / معنی Abhiprithi 0

Name meaning Abhiprithi / معنی Abhiprithi

اسم Abhiprithi به معنای full of love در لاتین می باشد Name Abhiprithi Means full of love In English تصاویر اسم Abhiprithi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shrikirti / معنی Shrikirti 0

Name meaning Shrikirti / معنی Shrikirti

اسم Shrikirti به معنای lustrous fame در لاتین می باشد Name Shrikirti Means lustrous fame In English تصاویر اسم Shrikirti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Amarta / معنی Amarta 0

Name meaning Amarta / معنی Amarta

اسم Amarta به معنای immortality در لاتین می باشد Name Amarta Means immortality In English تصاویر اسم Amarta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Alka / معنی Alka 0

Name meaning Alka / معنی Alka

اسم Alka به معنای lock of curly hair در لاتین می باشد Name Alka Means lock of curly hair In English تصاویر اسم Alka را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ