نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Ranjita / معنی Ranjita

اسم Ranjita به معنای adorned در لاتین می باشد Name Ranjita Means adorned In English تصاویر اسم Ranjita را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Supriti / معنی Supriti

اسم Supriti به معنای true love در لاتین می باشد Name Supriti Means true love In English تصاویر اسم Supriti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Chandramathi / معنی Chandramathi

اسم Chandramathi به معنای as beautiful as the moon در لاتین می باشد Name Chandramathi Means as beautiful as the moon In English تصاویر اسم Chandrama..

ادامه مطلب

Name meaning Renuka / معنی Renuka

اسم Renuka به معنای the mother of Parasurma, the sixth incarnation of Lord Vishnu در لاتین می باشد Name Renuka Means the mother of Parasurma, the sixt..

ادامه مطلب

Name meaning Mangala / معنی Mangala

اسم Mangala به معنای auspicious در لاتین می باشد Name Mangala Means auspicious In English تصاویر اسم Mangala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Abhithi / معنی Abhithi

اسم Abhithi به معنای fearlessness در لاتین می باشد Name Abhithi Means fearlessness In English تصاویر اسم Abhithi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Gorochana / معنی Gorochana

اسم Gorochana به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Gorochana Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Gorochana را در ادامه مشاهده کن..

ادامه مطلب

Name meaning Nityapriya / معنی Nityapriya

اسم Nityapriya به معنای ever pleasing در لاتین می باشد Name Nityapriya Means ever pleasing In English تصاویر اسم Nityapriya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ahilya / معنی Ahilya

اسم Ahilya به معنای maiden در لاتین می باشد Name Ahilya Means maiden In English تصاویر اسم Ahilya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Ambalika / معنی Ambalika

اسم Ambalika به معنای mother, one who is sensitive در لاتین می باشد Name Ambalika Means mother, one who is sensitive In English تصاویر اسم Ambalika ..

ادامه مطلب