-

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

Name meaning Lajwati / معنی Lajwati 0

Name meaning Lajwati / معنی Lajwati

اسم Lajwati به معنای modest در لاتین می باشد Name Lajwati Means modest In English تصاویر اسم Lajwati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shravasti / معنی Shravasti 0

Name meaning Shravasti / معنی Shravasti

اسم Shravasti به معنای an ancient Indian city در لاتین می باشد Name Shravasti Means an ancient Indian city In English تصاویر اسم Shravasti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chapala / معنی Chapala 0

Name meaning Chapala / معنی Chapala

اسم Chapala به معنای restless; lighting در لاتین می باشد Name Chapala Means restless; lighting In English تصاویر اسم Chapala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sphatika / معنی Sphatika 0

Name meaning Sphatika / معنی Sphatika

اسم Sphatika به معنای Crystal در لاتین می باشد Name Sphatika Means Crystal In English تصاویر اسم Sphatika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tapasi / معنی Tapasi 0

Name meaning Tapasi / معنی Tapasi

اسم Tapasi به معنای a female ascetic در لاتین می باشد Name Tapasi Means a female ascetic In English تصاویر اسم Tapasi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kunjana / معنی Kunjana 0

Name meaning Kunjana / معنی Kunjana

اسم Kunjana به معنای forest girl در لاتین می باشد Name Kunjana Means forest girl In English تصاویر اسم Kunjana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kalyani / معنی Kalyani 0

Name meaning Kalyani / معنی Kalyani

اسم Kalyani به معنای auspicious در لاتین می باشد Name Kalyani Means auspicious In English تصاویر اسم Kalyani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Aditi / معنی Aditi 0

Name meaning Aditi / معنی Aditi

اسم Aditi به معنای mother of gods در لاتین می باشد Name Aditi Means mother of gods In English تصاویر اسم Aditi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز