-

بایگانی‌ماهانه: ژانویه 2017

Name meaning Poorbi / معنی Poorbi 0

Name meaning Poorbi / معنی Poorbi

اسم Poorbi به معنای eastern در لاتین می باشد Name Poorbi Means eastern In English تصاویر اسم Poorbi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shyamal / معنی Shyamal 0

Name meaning Shyamal / معنی Shyamal

اسم Shyamal به معنای dusky در لاتین می باشد Name Shyamal Means dusky In English تصاویر اسم Shyamal را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pratibha / معنی Pratibha 0

Name meaning Pratibha / معنی Pratibha

اسم Pratibha به معنای keen intellect در لاتین می باشد Name Pratibha Means keen intellect In English تصاویر اسم Pratibha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jayani / معنی Jayani 0

Name meaning Jayani / معنی Jayani

اسم Jayani به معنای a sakti of Ganesha در لاتین می باشد Name Jayani Means a sakti of Ganesha In English تصاویر اسم Jayani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Padmini / معنی Padmini 0

Name meaning Padmini / معنی Padmini

اسم Padmini به معنای lotus در لاتین می باشد Name Padmini Means lotus In English تصاویر اسم Padmini را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dhanyata / معنی Dhanyata 0

Name meaning Dhanyata / معنی Dhanyata

اسم Dhanyata به معنای success, fulfilment در لاتین می باشد Name Dhanyata Means success, fulfilment In English تصاویر اسم Dhanyata را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ketaki / معنی Ketaki 0

Name meaning Ketaki / معنی Ketaki

اسم Ketaki به معنای a cream coloured flower در لاتین می باشد Name Ketaki Means a cream coloured flower In English تصاویر اسم Ketaki را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shreeparna / معنی Shreeparna 0

Name meaning Shreeparna / معنی Shreeparna

اسم Shreeparna به معنای tree adorned with leaves در لاتین می باشد Name Shreeparna Means tree adorned with leaves In English تصاویر اسم Shreeparna را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ