گت بلاگز

گت بلاگز U Name meaning Urmimala / معنی Urmimala

اسم Urmimala به معنای garland of waves در لاتین می باشد

Name Urmimala Means garland of waves In English

تصاویر اسم Urmimala را در ادامه مشاهده کنید

Urmimala means garland of wavesUrmimala means garland of wavesUrmimala means garland of waves

نویسنده : getblogs