-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Shagufta / معنی Shagufta 0

Name meaning Shagufta / معنی Shagufta

اسم Shagufta به معنای flowering در لاتین می باشد Name Shagufta Means flowering In English تصاویر اسم Shagufta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Jagadamba / معنی Jagadamba 0

Name meaning Jagadamba / معنی Jagadamba

اسم Jagadamba به معنای mother of the universe در لاتین می باشد Name Jagadamba Means mother of the universe In English تصاویر اسم Jagadamba را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vibhavari / معنی Vibhavari 0

Name meaning Vibhavari / معنی Vibhavari

اسم Vibhavari به معنای starry night در لاتین می باشد Name Vibhavari Means starry night In English تصاویر اسم Vibhavari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Siddheshwari / معنی Siddheshwari 0

Name meaning Siddheshwari / معنی Siddheshwari

اسم Siddheshwari به معنای Lord Shiva در لاتین می باشد Name Siddheshwari Means Lord Shiva In English تصاویر اسم Siddheshwari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shashirekha / معنی Shashirekha 0

Name meaning Shashirekha / معنی Shashirekha

اسم Shashirekha به معنای moon’s ray در لاتین می باشد Name Shashirekha Means moon’s ray In English تصاویر اسم Shashirekha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shaheena / معنی Shaheena 0

Name meaning Shaheena / معنی Shaheena

اسم Shaheena به معنای tender در لاتین می باشد Name Shaheena Means tender In English تصاویر اسم Shaheena را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mohana / معنی Mohana 0

Name meaning Mohana / معنی Mohana

اسم Mohana به معنای attractive در لاتین می باشد Name Mohana Means attractive In English تصاویر اسم Mohana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Acira / معنی Acira 0

Name meaning Acira / معنی Acira

اسم Acira به معنای brief, swift, fast در لاتین می باشد Name Acira Means brief, swift, fast In English تصاویر اسم Acira را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Shankari / معنی Shankari 0

Name meaning Shankari / معنی Shankari

اسم Shankari به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Shankari Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Shankari را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Gazala / معنی Gazala 0

Name meaning Gazala / معنی Gazala

اسم Gazala به معنای a deer در لاتین می باشد Name Gazala Means a deer In English تصاویر اسم Gazala را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز