-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Dayanita / معنی Dayanita 0

Name meaning Dayanita / معنی Dayanita

اسم Dayanita به معنای tender در لاتین می باشد Name Dayanita Means tender In English تصاویر اسم Dayanita را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Abhidhya / معنی Abhidhya 0

Name meaning Abhidhya / معنی Abhidhya

اسم Abhidhya به معنای wish, longing در لاتین می باشد Name Abhidhya Means wish, longing In English تصاویر اسم Abhidhya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Chandrakin / معنی Chandrakin 0

Name meaning Chandrakin / معنی Chandrakin

اسم Chandrakin به معنای a peacock در لاتین می باشد Name Chandrakin Means a peacock In English تصاویر اسم Chandrakin را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Santawana / معنی Santawana 0

Name meaning Santawana / معنی Santawana

اسم Santawana به معنای consolation در لاتین می باشد Name Santawana Means consolation In English تصاویر اسم Santawana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sulabha / معنی Sulabha 0

Name meaning Sulabha / معنی Sulabha

اسم Sulabha به معنای easy; natural در لاتین می باشد Name Sulabha Means easy; natural In English تصاویر اسم Sulabha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Kamalkali / معنی Kamalkali 0

Name meaning Kamalkali / معنی Kamalkali

اسم Kamalkali به معنای the bud of a lotus در لاتین می باشد Name Kamalkali Means the bud of a lotus In English تصاویر اسم Kamalkali را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Ikshu / معنی Ikshu 0

Name meaning Ikshu / معنی Ikshu

اسم Ikshu به معنای sugarcane در لاتین می باشد Name Ikshu Means sugarcane In English تصاویر اسم Ikshu را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : رپورتاژ آگهی ارزان , ریپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , خرید رپورتاژ آگهی , خرید بک لینک ارزان , خرید بک لینک با کیفیت , خرید ریپورتاژ