-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Dhithi / معنی Dhithi 0

Name meaning Dhithi / معنی Dhithi

اسم Dhithi به معنای thought, idea در لاتین می باشد Name Dhithi Means thought, idea In English تصاویر اسم Dhithi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Vishalakshi / معنی Vishalakshi 0

Name meaning Vishalakshi / معنی Vishalakshi

اسم Vishalakshi به معنای large-eyed در لاتین می باشد Name Vishalakshi Means large-eyed In English تصاویر اسم Vishalakshi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dristi / معنی Dristi 0

Name meaning Dristi / معنی Dristi

اسم Dristi به معنای eyesight در لاتین می باشد Name Dristi Means eyesight In English تصاویر اسم Dristi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Dharani / معنی Dharani 0

Name meaning Dharani / معنی Dharani

اسم Dharani به معنای the earth در لاتین می باشد Name Dharani Means the earth In English تصاویر اسم Dharani را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Quarrtulain / معنی Quarrtulain 0

Name meaning Quarrtulain / معنی Quarrtulain

اسم Quarrtulain به معنای God’s mercy در لاتین می باشد Name Quarrtulain Means God’s mercy In English تصاویر اسم Quarrtulain را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Keya / معنی Keya 0

Name meaning Keya / معنی Keya

اسم Keya به معنای a monsoon flower در لاتین می باشد Name Keya Means a monsoon flower In English تصاویر اسم Keya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Anula / معنی Anula 0

Name meaning Anula / معنی Anula

اسم Anula به معنای not wild, gentle در لاتین می باشد Name Anula Means not wild, gentle In English تصاویر اسم Anula را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز