-

نام های دخترانه سایت

Name meaning Gandha / معنی Gandha 0

Name meaning Gandha / معنی Gandha

اسم Gandha به معنای fragrant در لاتین می باشد Name Gandha Means fragrant In English تصاویر اسم Gandha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Maitri / معنی Maitri 0

Name meaning Maitri / معنی Maitri

اسم Maitri به معنای friendship در لاتین می باشد Name Maitri Means friendship In English تصاویر اسم Maitri را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sharmistha / معنی Sharmistha 0

Name meaning Sharmistha / معنی Sharmistha

اسم Sharmistha به معنای wife of Yayat در لاتین می باشد Name Sharmistha Means wife of Yayat In English تصاویر اسم Sharmistha را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Mehul / معنی Mehul 0

Name meaning Mehul / معنی Mehul

اسم Mehul به معنای cloud; rain در لاتین می باشد Name Mehul Means cloud; rain In English تصاویر اسم Mehul را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Panna / معنی Panna 0

Name meaning Panna / معنی Panna

اسم Panna به معنای emerald در لاتین می باشد Name Panna Means emerald In English تصاویر اسم Panna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Sushama / معنی Sushama 0

Name meaning Sushama / معنی Sushama

اسم Sushama به معنای beauty در لاتین می باشد Name Sushama Means beauty In English تصاویر اسم Sushama را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Pragyawati / معنی Pragyawati 0

Name meaning Pragyawati / معنی Pragyawati

اسم Pragyawati به معنای a wise woman در لاتین می باشد Name Pragyawati Means a wise woman In English تصاویر اسم Pragyawati را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Hetal / معنی Hetal 0

Name meaning Hetal / معنی Hetal

اسم Hetal به معنای friendly در لاتین می باشد Name Hetal Means friendly In English تصاویر اسم Hetal را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Elampirai / معنی Elampirai 0

Name meaning Elampirai / معنی Elampirai

اسم Elampirai به معنای young crescent در لاتین می باشد Name Elampirai Means young crescent In English تصاویر اسم Elampirai را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز