-

دسته: T

Name meaning Tapasi / معنی Tapasi 0

Name meaning Tapasi / معنی Tapasi

اسم Tapasi به معنای a female ascetic در لاتین می باشد Name Tapasi Means a female ascetic In English تصاویر اسم Tapasi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tarunima / معنی Tarunima 0

Name meaning Tarunima / معنی Tarunima

اسم Tarunima به معنای youth در لاتین می باشد Name Tarunima Means youth In English تصاویر اسم Tarunima را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tanvi / معنی Tanvi 0

Name meaning Tanvi / معنی Tanvi

اسم Tanvi به معنای a delicate girl در لاتین می باشد Name Tanvi Means a delicate girl In English تصاویر اسم Tanvi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Trupti / معنی Trupti 0

Name meaning Trupti / معنی Trupti

اسم Trupti به معنای satiatedness در لاتین می باشد Name Trupti Means satiatedness In English تصاویر اسم Trupti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Treya / معنی Treya 0

Name meaning Treya / معنی Treya

اسم Treya به معنای walking in three paths در لاتین می باشد Name Treya Means walking in three paths In English تصاویر اسم Treya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Trishala / معنی Trishala 0

Name meaning Trishala / معنی Trishala

اسم Trishala به معنای mother of Lord Mahavir در لاتین می باشد Name Trishala Means mother of Lord Mahavir In English تصاویر اسم Trishala را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Trishna / معنی Trishna 0

Name meaning Trishna / معنی Trishna

اسم Trishna به معنای thirst در لاتین می باشد Name Trishna Means thirst In English تصاویر اسم Trishna را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tripta / معنی Tripta 0

Name meaning Tripta / معنی Tripta

اسم Tripta به معنای satisfied در لاتین می باشد Name Tripta Means satisfied In English تصاویر اسم Tripta را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tarannum / معنی Tarannum 0

Name meaning Tarannum / معنی Tarannum

اسم Tarannum به معنای melody در لاتین می باشد Name Tarannum Means melody In English تصاویر اسم Tarannum را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز