-

دسته: T

Name meaning Tridhara / معنی Tridhara 0

Name meaning Tridhara / معنی Tridhara

اسم Tridhara به معنای the river Ganga در لاتین می باشد Name Tridhara Means the river Ganga In English تصاویر اسم Tridhara را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tarana / معنی Tarana 0

Name meaning Tarana / معنی Tarana

اسم Tarana به معنای a musical composition در لاتین می باشد Name Tarana Means a musical composition In English تصاویر اسم Tarana را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Triyama / معنی Triyama 0

Name meaning Triyama / معنی Triyama

اسم Triyama به معنای night در لاتین می باشد Name Triyama Means night In English تصاویر اسم Triyama را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning ThamilSelvi / معنی ThamilSelvi 0

Name meaning ThamilSelvi / معنی ThamilSelvi

اسم ThamilSelvi به معنای pride of the Tamilians در لاتین می باشد Name ThamilSelvi Means pride of the Tamilians In English تصاویر اسم ThamilSelvi را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tarika / معنی Tarika 0

Name meaning Tarika / معنی Tarika

اسم Tarika به معنای starlet در لاتین می باشد Name Tarika Means starlet In English تصاویر اسم Tarika را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tripti / معنی Tripti 0

Name meaning Tripti / معنی Tripti

اسم Tripti به معنای satisfaction در لاتین می باشد Name Tripti Means satisfaction In English تصاویر اسم Tripti را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Triya / معنی Triya 0

Name meaning Triya / معنی Triya

اسم Triya به معنای young woman در لاتین می باشد Name Triya Means young woman In English تصاویر اسم Triya را در ادامه مشاهده کنید

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi 0

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi

اسم Tulasi به معنای a sacred plant (basil) در لاتین می باشد Name Tulasi Means a sacred plant (basil) In English تصاویر اسم Tulasi را در ادامه مشاهده کنیدابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , سایت وردپرسی رایگان , ایجاد وبلاگ وردپرس , وبلاگدهی وردپرس , گت بلاگز