نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Vallari / معنی Vallari

اسم Vallari به معنای Goddess Parvati; creeper در لاتین می باشد Name Vallari Means Goddess Parvati; creeper In English تصاویر اسم Vallari را در ادامه مشا..

ادامه مطلب

Name meaning Varuna / معنی Varuna

اسم Varuna به معنای wife of the lord of the sea; name of a river در لاتین می باشد Name Varuna Means wife of the lord of the sea; name of a river In Eng..

ادامه مطلب

Name meaning Vagdevi / معنی Vagdevi

اسم Vagdevi به معنای Goddess Sarawati در لاتین می باشد Name Vagdevi Means Goddess Sarawati In English تصاویر اسم Vagdevi را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vidyul / معنی Vidyul

اسم Vidyul به معنای lightning در لاتین می باشد Name Vidyul Means lightning In English تصاویر اسم Vidyul را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vindhya / معنی Vindhya

اسم Vindhya به معنای knowledge در لاتین می باشد Name Vindhya Means knowledge In English تصاویر اسم Vindhya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vimala / معنی Vimala

اسم Vimala به معنای pure در لاتین می باشد Name Vimala Means pure In English تصاویر اسم Vimala را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vishakha / معنی Vishakha

اسم Vishakha به معنای a star در لاتین می باشد Name Vishakha Means a star In English تصاویر اسم Vishakha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vinata / معنی Vinata

اسم Vinata به معنای humble, mother of Garuda در لاتین می باشد Name Vinata Means humble, mother of Garuda In English تصاویر اسم Vinata را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Vinanti / معنی Vinanti

اسم Vinanti به معنای prayer, request در لاتین می باشد Name Vinanti Means prayer, request In English تصاویر اسم Vinanti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Vasudha / معنی Vasudha

اسم Vasudha به معنای the earth در لاتین می باشد Name Vasudha Means the earth In English تصاویر اسم Vasudha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب