نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Tarana / معنی Tarana

اسم Tarana به معنای a musical composition در لاتین می باشد Name Tarana Means a musical composition In English تصاویر اسم Tarana را در ادامه مشاهده کنید..

ادامه مطلب

Name meaning Triyama / معنی Triyama

اسم Triyama به معنای night در لاتین می باشد Name Triyama Means night In English تصاویر اسم Triyama را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning ThamilSelvi / معنی ThamilSelvi

اسم ThamilSelvi به معنای pride of the Tamilians در لاتین می باشد Name ThamilSelvi Means pride of the Tamilians In English تصاویر اسم ThamilSelvi را در ادامه..

ادامه مطلب

Name meaning Taru / معنی Taru

اسم Taru به معنای tree در لاتین می باشد Name Taru Means tree In English تصاویر اسم Taru را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tarika / معنی Tarika

اسم Tarika به معنای starlet در لاتین می باشد Name Tarika Means starlet In English تصاویر اسم Tarika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tripti / معنی Tripti

اسم Tripti به معنای satisfaction در لاتین می باشد Name Tripti Means satisfaction In English تصاویر اسم Tripti را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Triya / معنی Triya

اسم Triya به معنای young woman در لاتین می باشد Name Triya Means young woman In English تصاویر اسم Triya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tulasi / معنی Tulasi

اسم Tulasi به معنای a sacred plant (basil) در لاتین می باشد Name Tulasi Means a sacred plant (basil) In English تصاویر اسم Tulasi را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Tanuja / معنی Tanuja

اسم Tanuja به معنای a daughter در لاتین می باشد Name Tanuja Means a daughter In English تصاویر اسم Tanuja را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Triveni / معنی Triveni

اسم Triveni به معنای confluence of three sacred rivers در لاتین می باشد Name Triveni Means confluence of three sacred rivers In English تصاویر اسم T..

ادامه مطلب