نام های دخترانه

این وبلاگ در مورد معنی اسم فرزندان شماست

Name meaning Tarini / معنی Tarini

اسم Tarini به معنای Goddess Parvati در لاتین می باشد Name Tarini Means Goddess Parvati In English تصاویر اسم Tarini را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tanima / معنی Tanima

اسم Tanima به معنای slenderness در لاتین می باشد Name Tanima Means slenderness In English تصاویر اسم Tanima را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tanmaya / معنی Tanmaya

اسم Tanmaya به معنای absorbed در لاتین می باشد Name Tanmaya Means absorbed In English تصاویر اسم Tanmaya را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tanuka / معنی Tanuka

اسم Tanuka به معنای slender در لاتین می باشد Name Tanuka Means slender In English تصاویر اسم Tanuka را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tulika / معنی Tulika

اسم Tulika به معنای brush در لاتین می باشد Name Tulika Means brush In English تصاویر اسم Tulika را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Trinetra / معنی Trinetra

اسم Trinetra به معنای Goddess Durga در لاتین می باشد Name Trinetra Means Goddess Durga In English تصاویر اسم Trinetra را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tannishtha / معنی Tannishtha

اسم Tannishtha به معنای dedicated در لاتین می باشد Name Tannishtha Means dedicated In English تصاویر اسم Tannishtha را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tamali / معنی Tamali

اسم Tamali به معنای a tree with very dark bark در لاتین می باشد Name Tamali Means a tree with very dark bark In English تصاویر اسم Tamali را در ادامه مشاه..

ادامه مطلب

Name meaning Taraka / معنی Taraka

اسم Taraka به معنای star در لاتین می باشد Name Taraka Means star In English تصاویر اسم Taraka را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب

Name meaning Tehzeeb / معنی Tehzeeb

اسم Tehzeeb به معنای elegance در لاتین می باشد Name Tehzeeb Means elegance In English تصاویر اسم Tehzeeb را در ادامه مشاهده کنید ..

ادامه مطلب